Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

คลองรังสิต ปทุมธานีคลองรังสิต ปทุมธานี
คลองรังสิต ปทุมธานี
คลองรังสิต ปทุมธานี

แหล่งท่องเที่ยวแสนสนุก แถมความรู้ของจังหวัดปทุมธานี

คนกรุงรู้จักคลองรังสิตของปทุมธานีกันเป็นอย่างดี เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ และยังเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ บริเวณคลองรังสิตจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับคลองเล็กๆ ที่แยกมาจากคลองรังสิต เช่น ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ์ สวนหนุก หอศิลป์ ฯลฯ การขับรถมาเที่ยวบริเวณคลองรังสิตจึงได้สัมผัสกับบรรยากาศความสนุกอันหลากหลายกว่าคลองอื่นๆ

คลองรังสิต หรือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นคลองสายหลักของจังหวัดปทุมธานี ก่อเกิดจากโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดทำคลองรังสิตขึ้นเพื่อเป็นคลองชลประทานสำหรับพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งรังสิตให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ข้าวสำหรับการส่งออกข้าวของไทย ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 800,000-1,500,000 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี คลองรังสิตในอดีตจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดสายใหญ่ของชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งนอกจากคลองรังสิตสายหลักแล้วยังมีการขุดคลองแยกย่อย ออกมาอีกกว่า 16 คลอง ปัจจุบันคลองรังสิตจึงไม่ได้เป็นเพียงลำคลองสำหรับเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นคลองสำหรับอุปโภค และบริโภคในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และยังเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของปทุมธานีไว้หลายแห่งด้วย

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมีให้เลือกเที่ยวชมทั้งบนบก และทางน้ำ หากชื่นชอบการเที่ยวใกล้กับน้ำก็ต้องไม่พลาดไปเที่ยวชมตลาดน้ำเมืองรังสิต ตั้งอยู่บริเวณคลองหนึ่ง ในอำเภอธัญบุรี ห่างจากห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ครังสิตเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ภายในมีด้วยกันทั้งหมด 11 พ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ มากมาย เช่น ส่วนนิทรรศการ ส่วนสินค้าโอท็อป ส่วนจำหน่ายอาหาร และส่วนบริการนวดแผนไทย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ทางบกก็ยังสามารถขับรถไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบาย มีให้ไปเที่ยวชมอีกหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (คลองหนึ่ง) สวนสนุกดรีมเวิลด์ (คลองสาม) หออัครศิลปิน (คลองห้า) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองหก) เที่ยวคลองรังสิตปทุมธานีจึงได้ทั้งความสนุก และความรู้กลับบ้านติดตัวไปด้วย

ที่ตั้ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การเดินทาง  จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดปทุมธานีมีเส้นทางให้ใช้กันหลายสาย ยอดนิยมที่สุดคือ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) หรือถนนวิภาวดีรังสิต จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) หรือใช้ถนนวงแหวนตะวันออกมายังรังสิต จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ก็ได้เช่นกัน

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณคลองรังสิตต่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการอย่างพร้อมสรรพ นอกจากนี้ภายในอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอเมืองก็ยังมีร้านอาหาร ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ให้บริการอยู่หลายแห่งเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *