Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สวนสนุกดรีมเวิลด์ รวมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

สวนสนุกดรีมเวิลด์ รวมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
สวนสนุกดรีมเวิลด์ รวมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถ ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า ๑๖๐ ไร่ ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ ๔ ดินแดน ซึ่งได้รับการออกแบบให้มี บรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ดรีมเวิลด์ พลาซ่า ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารตลอดสองข้างทาง ดรีมการ์เด้น เป็นอุทยานสวนสวยที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความเย็นสบายจากทะเลสาบขนาดใหญ่และ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะพาชมความงามของทัศนียภาพในมุมสูง แฟนตาซีแลนด์เป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ประกอบด้วย ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา บ้านขนมปังและบ้านยักษ์ แอดแวนเจอร์ แลนด์ ดินแดนแห่งการผจญภัย และท้าทายประกอบด้วย รถไฟตะลุยจักรวาล ไวกิ้งส์ เมืองหิมะ เป็นต้นอัตราค่าบริการ บัตรผ่านประตู ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๑๒๐ บาทบัตรรวมเครื่องเล่นและค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่และเด็ก ๓๙๕ บาท (เล่นได้รอบเดียว) และ ๔๔๐ บาท (เล่นได้หลายรอบ) ชาวต่างประเทศ ๔๕๐ บาท เปิดบริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๑๑๕๒ เว็บไซต์ http://www.dreamworld-th.com

การเดินทาง ไปตามเส้นทางสายรังสิต – นครนายก กิโลเมตรที่ ๗ บริเวณคลองสาม หากเดินทางโดยรถประจำทาง ปอ. ๕๓๘ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ) หรือ นั่งรถโดยสาร ขสมก.มาลงที่รังสิตแล้วต่อรถสายที่ไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯแวะลงที่หน้าดรีมเวิลด์

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ห่างจาก ตลาดรังสิต ๑๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต – นครนายก บริเวณคลอง หน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ ๓ – ๕ กิโลกรัม แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแวะให้อาหารปลาอยู่เสมอ

วัดเขียนเขต สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยหม่อมเขียน หม่อมในพระเจ้า วรวงศ์เธอเจ้าสายสนิทวงศ์เป็นผู้มอบถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด แรกเริ่มนั้น วัดนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีหลวงพ่อดำเป็นเจ้าสำนัก โดยใช้วัสดุหาง่ายมาใช้ในการสร้างสำนัก เช่น นำเอาไม้ไผ่มาขัดเป็นพื้นหลังคาและฝาผนังทำ ด้วยหญ้า หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นเห็นความลำบากของพระเณรที่จำพรรษาอยู่ จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิเป็นทรงไทยขึ้นใหม่รวม ๖ หลัง เพื่อเป็นพุทธศาสนสมบัติ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตั้งอยู่บริเวณคลองหก ทางเข้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต – นครนายกเข้าไป ๔ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบใหม่เรียกว่า โพสต์เทนชั่น ซึ่งไม่มีคานรับน้ำหนัก อาศัยแรงดึงจากเสาแทนและในตัวอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยา ดาราศาสตร์อวกาศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ซึ่งมีโดมเอียงเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ เมตร เก้าอี้นั่งชมเป็นขั้นบันได แบบภาพยนตร์รองรับได้ ๑๖๐ ที่นั่ง นำเสนอเรื่องเกียรติภูมิดาราศาสตร์ไทย การกำเนิดระบบสุริยะ ทรงกลมบนท้องฟ้า ดวงดาว และอวกาศ ปรากฏการณ์แห่งจักรวาล พร้อมสนุกสนานกับภาพยนตร์ เต็มโดม ๓๖๐ องศา เรื่อง Infinity Express และ Kaluoka’hina (ผู้พิทักษ์ท้องทะเล) กิจกรรมทดลองต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สัมผัส ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้จริง เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม ยกเว้นค่าเข้าชมท้องฟ้าจำลอง ราคา ๓๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๔๕๖-๙ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๔๕๕ หรือ www.rscience.net

พิพิธภัณฑ์บัว ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัว ทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์เทศและพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยขยายพันธุ์บัวเพื่อนำมา ศึกษาการนำส่วนต่างๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสมกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ รวมทั้งบัวที่ชื่อว่า “มังคลอุบล” ซึ่งได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily ๒๐๐๔ ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ ๑๙ ที่สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓๙ หมู่ ๑ ถนน รังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๔๓, ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๐๘ หรือ http://lotus.rmutt.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *