Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ และแหล่งท่องเที่ยวสีคิ้ว นครราชสีมา

เขื่อนลำตะคอง   ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๒ กิโลเมตร ตรงข้ามกับทางเข้าสวนเมืองพร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-สระบุรี) บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๙๓-๑๙๔ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียดในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อนำน้ำเหนือเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในด้านชลประทาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนในยามแดดร่มลมตก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และมีบ้านพักสวัสดิการสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา ติดต่อได้ที่ โทร. ๐๘ ๗๒๖๒ ๕๔๕๘ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ลักษณะของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยโรงไฟฟ้าใต้ดิน อ่างพักเก็บน้ำบนเขา อ่างพักเก็บน้ำตอนล่าง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานที่มีอยู่เดิม) อุโมงค์ใต้ดิน โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เอื้องประโยชน์ให้แก่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใช้หลักการทำงานผลิตไฟฟ้าแบบสะสมพลังงานโดยในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย คือหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าจะมีพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเหลือเกินความต้องการอยู่จำนวนหนึ่ง โรงงานไฟฟ้าฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินอยู่นั้น มาสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองที่ มีอยู่เดิมไปพักไว้ในอ่างพักน้ำที่ก่องสร้างขึ้นใหม่บนเขา แล้วจึงปล่อยน้ำลง มาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปากช่อง ช่วงที่ 2 ลำตะคอง ฟาร์มโชคชัย ตลาดน้ำ และที่เที่ยวอื่นๆ

ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคอง หรือ“สวนน้าชาติ” เป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดพักรถเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเดินทางตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๓-๑๙๔ (เส้นทางสายสระบุรี-นครราชสีมา) บนเนื้อที่ ๓๗ ไร่ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคองสมบูรณ์ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เป็นแบบอย่างที่พักริมทางที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรก ภายในบริเวณนี้ นอกจากที่พักชมทิวทัศน์ สวนหย่อม ร้านขายเครื่องดื่มและของใช้จำเป็น ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะแล้วยังมีรูปสลักพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ในลักษณะท่ากอดอก ยืนพิงมอเตอร์ไซค์คู่ใจ สูง ๓.๔๐ เมตร แกะสลักจากหินทรายสีเขียวซึ่งเป็นหินชั้นดีที่สุดและมีมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การสุนัขทหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย ริมทางหลวงหมายเลข ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๘๓-๑๘๔ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สุนัขที่ฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ German Shepherd และ Labrador Retriever ในขณะเดียวกันก็มีชมรมรับฝึกสุนัขให้ผู้สนใจทั่วไปด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์ สำหรับการแสดงของสุนัข เช่น การสาธิตฝึกสุนัขทหารให้เชื่อฟังตามคำสั่งขั้นต้น ขั้นสูง สาธิตการตรวจค้นระเบิด ยาเสพติด ข้ามเครื่องกีดขวาง หากมีความประสงค์จะเข้าชม […]