Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปากช่อง ช่วงที่ 2 ลำตะคอง ฟาร์มโชคชัย ตลาดน้ำ และที่เที่ยวอื่นๆ

เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง

ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคอง หรือ“สวนน้าชาติ” เป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดพักรถเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเดินทางตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๓-๑๙๔ (เส้นทางสายสระบุรี-นครราชสีมา) บนเนื้อที่ ๓๗ ไร่ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคองสมบูรณ์ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เป็นแบบอย่างที่พักริมทางที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรก ภายในบริเวณนี้ นอกจากที่พักชมทิวทัศน์ สวนหย่อม ร้านขายเครื่องดื่มและของใช้จำเป็น ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะแล้วยังมีรูปสลักพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ในลักษณะท่ากอดอก ยืนพิงมอเตอร์ไซค์คู่ใจ สูง ๓.๔๐ เมตร แกะสลักจากหินทรายสีเขียวซึ่งเป็นหินชั้นดีที่สุดและมีมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การสุนัขทหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย ริมทางหลวงหมายเลข ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๘๓-๑๘๔ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สุนัขที่ฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ German Shepherd และ Labrador Retriever ในขณะเดียวกันก็มีชมรมรับฝึกสุนัขให้ผู้สนใจทั่วไปด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์ สำหรับการแสดงของสุนัข เช่น การสาธิตฝึกสุนัขทหารให้เชื่อฟังตามคำสั่งขั้นต้น ขั้นสูง สาธิตการตรวจค้นระเบิด ยาเสพติด ข้ามเครื่องกีดขวาง หากมีความประสงค์จะเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ โทร. ๐ ๔๔๓๙ ๐๑๑๓-๔ ต่อ ๒๙๐๐๗

วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร พระอารามหลวงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ตั้งอยู่ตำบลหนองน้ำแดง ริม ถนนมิตรภาพ สายสระบุรี-ปากช่อง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๕๒ ก่อนถึงอำเภอปากช่องประมาณ ๘ กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ยกวัดวชิราลงกรณ์วรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๘ สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พระมณฑปที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังในลักษณะพุทธศิลปะจากอินเดีย โดยช่างออกแบบชาวอินเดีย ภายในพระมณฑปเป็นภาพสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน นอกจากนี้ในพระมณฑปยังมีภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสสักการบูชา

ฟาร์มโชคชัย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ-ปากช่อง กิโลเมตรที่ ๑๕๙-๑๖๐ เป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เปิดกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจนได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๔๕ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๑ การเข้าชมฟาร์มมีมัคคุเทศก์นำชมภายในฟาร์มนับแต่ การผลิตน้ำนมดิบ การเลี้ยงโคนม การรีดนม การขี่ม้า ชมฟาร์มม้า ฟาร์มสุนัขและการแสดงของสัตว์ ค่าเข้าชม วันอังคาร-วันศุกร์ ผู้ใหญ่ ๒๓๕ บาท เด็ก ๑๑๕ บาท วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท เด็ก ๑๒๕ บาท หยุดทุกวันจันทร์ นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบบูติกแคมป์ เป็นเต็นท์ติดแอร์สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนโดยการกลับสู่วิถีธรรมชาติสร้างความแตกต่างจากรีสอร์ทอื่น ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๔๔๓๒ ๘๓๘๖, ๐ ๔๔๓๒ ๘๔๘๕ www.farmchokchai.com

ตลาดน้ำปากช่อง  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ ถนนเลี่ยงเมืองปากช่อง ตำบลขนงพระ เป็นตลาดริมน้ำกลางเขาและธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อากาศสบาย มีร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๔๓๖ ๕๔๔๓-๔, ๐๘ ๘๗๑๙ ๘๖๗๕

การเดินทาง จากนครราชสีมา เดินทางไปอำ เภอปากช่อง ผ่านเส้นทางเลี่ยงเมือง จากศูนย์การฝึกสุนัขทหารตรงไป ๕ กิโลเมตร ผ่านปั๊มบางจากและ ปตท. เลี้ยวซ้ายเข้าไประยะทาง ๒ กิโลเมตร จะถึงตลาดน้ำปากช่อง

ปาลิโอ เขาใหญ่  ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ ๑๗ ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคารถูกออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน สถาปัตยกรรมยุโรปโบราณแนวอิตาเลี่ยนมีร้านเล็กๆ เรียงรายกันมากมาย สินค้าหลากหลายประเภท เช่น ของแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องเสียง ร้านขายของที่ระลึก พืชผักปลอดสารพิษ ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ ศูนย์อาหาร ฯลฯ โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และเอกลักษณ์ของตัวเอง และยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ปาลิโอ เขาใหญ่ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๔๔๒๙ ๗๗๓๐, ๐ ๔๔๒๙ ๗๗๓๑ โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๗๗๔๑ www.palio-khaoyai.com

พริโม พอสโต เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนชุมชนเขาใหญ่ Primo Posto เป็นภาษาอิตาเลี่ยน ในภาษาอังกฤษ หมายถึง The First Place ด้วยความตั้งใจของเจ้าต้องการสร้างให้เป็นแหล่งสรรพสิ่งในบรรยากาศแบบอิตาลีแห่งแรกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ บนพื้นที่ ๕๐ ไร่ โดยจำลองบรรยากาศและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับแคว้นทัลคานีของอิตาลี ศิลปะ สถาปัตยกรรมในยุคเรเนซองส์ และลายล้อมด้วยพื้นที่ที่เขียวชอุ่มท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขา และความสวยงามของไร่องุ่นให้ความรู้สึกแก่นักท่องเที่ยวเหมือนได้มาเยือนชนบทของอิตาลี เปิดวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น ค่าเข้าชม ๕๕ บาท (สามารถนำไปแลกไอศกรีมได้)

ทองสมบูรณ์คลับ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๑๐ ถนนปากช่อง-หัวลำ ตำบล ปากช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่เหมาะกับครอบครัว และผู้ที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย นักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับการขี่ม้าสไตล์ตะวันตก และเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ เช่น รอกลอยฟ้า กิจกรรมโรยตัว รถเอทีวี โกคาร์ท คาร์ทครอส ลูจ กระเช้าลอยฟ้า ล่องแก่ง เป็นต้น เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบกระโจมอินเดียนแดง คาราวานเกวียน บังกะโล และเรือนนอน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความพอใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๔๓๑ ๒๓๑๖, ๐ ๔๔๓๑ ๔๙๙๘ และ ๐ ๔๔๓๑ ๒๒๔๘

พีบีวัลเล่ย์เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๒ หมู่ ๕ ถนนผ่านศึก-กุดคล้า(เส้นทางลัดที่เชื่อมต่อไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอำเภอวังน้ำ เขียว) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จากปากทางจะมีร้านอาหารแดรี่โฮม ขับรถไปตามถนนประมาณ ๘ กิโลเมตร ที่นี่เป็นไร่องุ่นบนพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นสำหรับผลิตไวน์ ๔๐๐ ไร่ และองุ่นสำหรับทานสด ๑๐๐ ไร่ ไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ ที่ใช้ผลิตไวน์ และองุ่นสดไร้เมล็ดสำหรับประทานได้ ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก โดยในปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล Tourism Awards ๒๐๐๘ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รางวัลดีเด่น อีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและรับฟังกรรมวิธีการผลิตไวน์รสเลิศจากโรงงานไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลิตโดยไวน์เมกเกอร์คนแรกในประเทศไทย อีกทั้งร่วมชิมไวน์หลากหลายชนิดของพีบีวัลเล่ย์ เช่น PB KHAOYAI RESERVE, PIROM KHAOYAI RESERVE, SAWASDEE KAHOYAI และผลิตภัณฑ์จากองุ่นชั้นดี นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้าที่ โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๗๓๒๓-๙

ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ๕๒ หมู่ ๙ ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง เข้าทางเดียวกับไร่องุ่น พีบีวัลเล่ย์ ขับตรงไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร กราน-มอนเต้แปลว่า “เขาลูกใหญ่” อยู่ในหุบเขาอโศก ที่มีธรรมชาติงดงาม มีพื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ปลูกองุ่นหลายสายพันธุ์ เช่น Shiraz, Carbernet Sauvignon, Tempranillo และ Chenin Blanc ทั้งยังมีองุ่นกินสดอีกหลายพันธ์ เป็นไร่องุ่งเดียวในประเทศที่มีการใช้เครื่องเ Micro Climate Station ช่วยในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อดูแลต้นองุ่นให้ดีที่สุด ในปี ๒๕๕๑ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ได้รับรางวัล Tourism awards ๒๐๐๘ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รางวัลดีเด่น อีกด้วย ที่นี่เปิดให้เข้าชมไร่องุ่นโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อมากมาย ยังมีร้านอาหารสวยโรแมนติก อยู่ภายในไร่ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๗๓๓๔

สวนกุหลาบกลางพนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๒ หมู่ ๑๐ บ้านเหวปลากั้ง ตำบล หมูสี มีพื้นที่ปลูกกุหลาบประมาณ ๔-๕ไร่ เป็นพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งทางสวนได้ตัดจำหน่ายให้แก่โรงแรม และรีสอร์ทในเขตอำเภอปากช่องเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังปลูกผลไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น มะม่วง ลำไย อีกประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ หากต้องการแวะชมควรสอบถามล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เนื่องจากมีการตัดกุหลาบไปจำหน่ายอยู่ตลอด สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ ๔๔๒๙ ๗๒๖๕-๖

ถ้ำแก้วสารพัดนึก  ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำไตรรัตน์ ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๑๖๑ (ห่างจากฟาร์มโชคชัย ๑ กิโลเมตร) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง ถ้ำแห่งนี้ถือว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์และในอดีตเคยเป็นสถานที่พำนักของเกจิอาจารย์หลายท่าน อาทิเช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน หลวงพ่อเพิ่ม บารมี โรงการพัฒนาและปรับปรุงถ้ำ โดย มูลนิธิลุประสงค์ ร่วมกับ วัดถ้ำไตรรัตน์ได้พัฒนาถ้ำเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวนี้ ได้แบ่งโซนต่างๆ ในถ้ำ ออกเป็น ๕ โซนใหญ่ๆ ดังนี้

โซนที่ ๑ ซึ่งเป็นทางเข้าถ้ำ เรียกว่า “ถ้ำแก้วสารพัดนึก”

โซนที่ ๒ “ถ้ำพระพุทธ”

โซนที่ ๓ “โครงกระดูกพระฤาษี”

โซนที่ ๔ “ประตูมังกร”

โซนที่ ๕. “พิพิธภัณฑ์หินและโรงภาพยนตร์ถ้ำ”

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ค่าเข้าชมถ้ำ ๕๐-๘๐ บาท /คน เพื่อเป็นค่าบำรุงและสาธารณูปโภค, ค่ายุวมัคคุเทศก์ ๓๐ บาท / ๑ กลุ่ม หากมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้าโทร. ๐๘ ๙๔๔๕ ๖๘๙๖, ๐๘ ๑๖๔๙ ๐๘๒๔, ๐๘ ๓๓๖๙ ๕๑๐๙

อ่าน แหล่งเที่ยวอำเภอปากช่อง ช่วงที่ 1 เขาใหญ่ น้ำตกเหวนรก และที่เที่ยวอื่นๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *