Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพ

เที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพเที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพ
เที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพ
เที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์ ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง กรุงเทพ

ย้อนวันวานเที่ยว 2 ตลาดโบราณร้อยปี

คลองประเวศบุรีรมย์นับเป็นลำคลองใหญ่ที่มีความยาวที่สุดของเขตลาดกระบัง โดยมีความยาวถึง 46 กิโลเมตร เชื่อมต่อมาจากคลองพระโขนงยาวมาถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยความเป็นลำคลองสายใหญ่ทอดยาวตลอดสองฝั่งคลองจึงเป็นที่ตั้งของชุมชนริมน้ำเก่าแก่อยู่หลายแห่ง รวมถึงตลาดโบราณอายุร้อยกว่าปีก็มีให้เที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศวันวานกันอยู่ถึง 2 แห่ง คือ คลาดหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง สองตลาดโบราณที่ยังคงมีลมหยใจจวบจนปัจจุบัน

คลองประเวศบุรีรมย์ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยเป็นคลองที่ขุดขึ้นต่อจากคลองพระโขนงไปเชื่อมกับคลองด่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาที่ดินบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการขุดแยกออกมาอีก 4 คลอง คือ คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม และคลองสี่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 46 กิโลเมตร สำหรับในด้านการท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์ในเขตลาดกระบังมีตลาดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีให้ไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศของตลาด และบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ำแถมยังสามารถจัดเที่ยวควบคู่กันได้ถึง 2 แห่งด้วยนั่นก็คือ ตลาดหัวตะเข้ และตลาดหัวแพ่ง โดยคุณอาจจะเริ่มต้นเที่ยวตลาดหัวตะเข้ก่อนก็ได้ ตั้งอยู่ซอยลาดกระบัง 17 ด้านหลังตลาดสดอุดมผล  ภายในเป็นอาคารเรือนไม้ตั้งเรียงรายติดกัน โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกของชาวบ้านเปิดให้เดินชมบรรยากาศเก่าๆ กันอย่างเพลินๆ รวมถึงงานศิลปะต่างๆ ก็มีให้ชมกันด้วยเพราะบริเวณตลาดใกล้กับวิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง

จากนั้นหากคุณเลือกเที่ยวตลาดหัวตะเข้ช่วงเช้าหลังมื้อเที่ยวไปเที่ยวตลาดหลวงแพ่งกันต่อ ห่างจากตลาดหัวตะเข้ไปประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถนั่งรถนั่งเรือไปได้จากตลาดหัวตะเข้ระหว่างทางได้ชมวิวคลองประเวศด้วย ตลาดหลวงแพ่งตั้งอยู่ถนนหลวงแพ่ง ภายในเป็นตลาดเก่าแก่เหมือนกับตลาดหัวตะเข้ จึงมีร้านค้าร้านอาหารบรรยากาศดั้งเดิมให้เที่ยวชมความคลาสสิกไม่แพ้กัน แต่ที่นี่จะมีเรือนำเที่ยวให้บริการพาเที่ยวชมบรรยากาศสองฝั่งคลองด้วย

ที่ตั้ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

การเดินทาง ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ลงด่านลาดกระบัง จากนั้นเลี้ยวกลับรถใต้สะพานหัวตะเข้ ตลาดตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ หรือใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งลงสถานีลาดกระบัง จากนั้นใช้บริการรถสองแถวไปตลาดหัวตะเข้

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในตลาดหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง มีร้านค้า ร้านอาหารของชาวบ้านให้บริการตลอดริมคลองประเวศ รวมถึงร้นขายของเก่า และร้านขายของที่ระลึกก็มีให้เที่ยวชมอยู่หลายแห่ง สำหรับตลาดหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่งจะเปิดให้เดินเที่ยวชมในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *