Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัด​โสธรวรา​ราม​วรวิหาร​​ อยู่​ใน​เขตเทศบาล​เมือง​​ริมแม่น้ำบางปะกง​​เดิม​ชื่อว่า​​“วัด​หงส์”​​สร้าง​ใน​สมัย​กรุง​ศรี​อยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน​ หลวงพ่อ​พุทธ​โสธร”​​ พระพุทธรูป​คู่บ้าน​คู่เมือง​ของจังหวัดฉะเชิงเทรา​ ชาวเมือง​เคารพ​นับถือ​​เป็น​พระพุทธรูป​ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้พืชพันธุ์​ ธัญญาหาร​อุดมสมบูรณ์ ​​หาย​เจ็บไข้ได้ป่วย​​เป็นพระพุทธรูป​ปูนปั้น​ปาง​สมาธิ หน้าตัก​กว้าง​​ ๑.​๖๕​เมตร ​สูง ​๑.​๔๘ เมตร ​ฝี​มือ​ช่าง​ล้าน​ช้าง ​ตาม​ประวัติ​เล่า​ว่า​​เป็น​พระพุทธรูปปาฏิหาริย์ ลอย​ทวนน้ำามา ​และ​มี​ผู้อัญเชิญ​ขึ้น​มา​ประดิษฐาน​ที่วัด​แห่งนี้​​ สันนิษฐานว่า​ตั้ง​แต่​ประมาณ​ปี ​​พ.​ศ.​​​๒๓๑๓​​ สมัย​ต้น​กรุงธนบุรี​​แต่เดิม​เป็นพระพุทธ​รูปหล่อ​ทองสัมฤทธิ์​ปาง​สมาธิ​หน้าตัก​กว้าง​ ศอก​เศษ​รูปทรง​สวยงามมาก​​แต่​พระสงฆ์​ใน​วัด​เกรง​ว่า​จะ​มี​ผู้มา​ลัก​พาไป​ จึงได้​เอา​ปูน​พอก​เสริม​หุ้ม​องค์เดิม​ไว้​จน​มี​ลักษณะ​ดัง​ที่​เห็น​ใน​ปัจจุบัน​ทุกวันนี้​ จะ​มี​ผู้คน​ต่าง​มา​นมัสการ​ปิดทอง​หลวงพ่อ​โสธร​กัน​เป็น​จำานวน​มาก

พระอุโบสถ​​ หลัง​ใหม่​ประกอบพิธี​วาง​ศิลาฤกษ์และ​เริ่ม​ดำาเนินการ​ก่อสร้าง​ เมื่อ​​พ.​ศ.​​๒๕๓๐ ​โดย​มี​สำานักงาน​โยธา​จังหวัดเป็นผู้ควบคุม​การ​ก่อสร้างลักษณะ​พระอุโบสถ​หลัง​ใหม่​เป็น​แบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ​ประดิษฐาน​ หลวงพ่อโสธรองค์จริง​เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา ​๐๘.๐๐-๑๖.๐๐​น.​

วิหารจำลองประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จำาลอง​สืบเนื่องจากทางคณะ​ กรรมการวัดมีมติให้รื้อพระอุโบสถเหลังเก่า ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ​ และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยได้อัญเชิญพระพุทธโสธรองค์จำาลองไป​ ประดิษฐานไว้ เพื่อเปิดให้ ประชาชนได้  มานมัสสการตามปกติ​ เปิดให้ นมัสการ​ วันธรรมดาระหว่างเวลา​ ๐๗.๐๐​-​๑๖.๓๐​น.​วันเสาร์-อาทิตย์ระหว่างเวลา​ ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐​น.​

ฝั่งตรงขามบริเวณวัดโสธรฯ​ มีร้านค้ าจำหน่ายอาหารและ  สินค้าของที่ระลึก​ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวัดโสธรฯ​โทร.​ ๐​๓๘๕๑​ ๑๐๔๘,​๐​๓๘๕๑​๑๖๖๖​ นอกจากนั้นบริเวณท่าน้ำของวัดมีเรือบริการท่อง เที่ยวลำาน้ำบางปะกงไปขึ้นที่ตลาดบ้านใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *