Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพเที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพ
เที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพ
เที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพ

เสน่ห์บางหลวง ชมบ้านเก่า และงานศิลป์

หากเอ่ยถึงชื่อคลองบางกอกน้อยก็ต้องนึกถึงคลองบางกอกใหญ่เป็นอันดับต่อมา เพราะคลองสองสายนี้นอกจากซื่อจะคล้ายกันแล้ว ทั้งสองคลองยังมีประวัติเหมือนกันด้วย โดยในอดีตคลองบางกอกใหญ่ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเช่นกัน แต่ต่อมาหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนสาย คลองบางกอกใหญ่ก็ได้กลายมาเป็นชุมชนของข้าหลวง และชาวจีนในสมัยกรุงธนบุรี คลองแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองบางหลวง ปัจจุบันคลองบางหลวงก็ยังคงเป็นชุมชนริมน้ำที่มีเสน่ห์เหมือนวันวานซึ่งเหมาะสำหรับการมาเดินเที่ยวชมบ้านเรือนเก่า และชมงานศิลป์เก๋ๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันสุนทรีย์

คลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง เป็นคลองที่มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะเวลาในการสัญจรทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขายกับชาวตะวันตก แต่ต่อมาคลองลัดสายใหม่ได้เริ่มกว้างใหญ่ขึ้นกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ได้มีการเรียกชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมมาเป็นคลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ ส่วนคลองลัดใหม่ได้แต่งตั้งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแทน โดยบริเวณคลองบางกอกใหญ่ต่อมาสมัยธนบุรีได้กลายมาเป็นชุมชนของข้าหลวง หรือขุนนางผู้ใหญ่ของทางราชการ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชุมชนริมคลองแห่งนี้กันว่าคลองบางข้าหลวง หรือคลองบางหลวงจวบจนปัจจุบัน

เที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพ
เที่ยวคลองบางหลวง กรุงเทพ

ปัจจุบันชุมชนริมคลองบางหลวงก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านเรือนริมน้ำ ผู้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเดินเที่ยวชมบ้านเรือนเก่าแก่ และบรรยากาศคลองบางหลวงได้ตลอดสองฝั่งคลอง โดยในชุมชนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ให้แวะชมกันอีกหลายแห่งด้วย เช่น บ้านศิลปิน ร้านหนังสือปิ่นโต บ้าน ศ. จิตกร ร้านบ้านของเล่น รวมถึงร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ก็มีให้บริการเช่นกัน มาเดินเที่ยวชมคลองบางหลวงจึงไม่ได้มีแต่วิวสวยๆ ให้สัมผัสเท่านันแต่ยังมีงานศิลป์สวยๆ ให้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกันด้วย

ที่ตั้ง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ

การเดินทาง หากนำรถยนต์ส่วนตัวมาเองสะดวกที่สุดคือจอดรถบริเวณวัดคูหาสวรรค์ ซอยเพชรเกษม 28 หรือวัดกำแพง ซอยเพชรเกษม 20 จากนั้นเดินเลียบคลองไปจะพบชุมชนคลองบางหลวง สำหรับรถโดยสารประจำทางมาลงบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 จากนั้นนั่งรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาลงสุดซอย และเดินเข้าซอยไปจะพบชุมชนคลองบางหลวง

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในชุมชนคลองบางหลวงมีร้านขายอาหาร และร้านขายเครื่องดื่มให้บริการตั้งแต่เช้าถึงเย็น แต่หากมาเที่ยวชมวันธรรมดาบางแห่งจะไม่เปิดให้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *