Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวคลองบางกอกน้อย กรุงเทพเที่ยวคลองบางกอกน้อย กรุงเทพ
เที่ยวคลองบางกอกน้อย กรุงเทพ
เที่ยวคลองบางกอกน้อย กรุงเทพ

ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า

แต่เดิมคลองบางกอกน้อยนับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากคลองสายใหม่ถูกขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปสู่คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแห่งนี้จึงได้ถูกตั้งชื่อใหม่เป็นคลองบางกอกน้อย ซึ่งความสำคัญของคลองเล็กๆ แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงการช่วยย่นระยะทางเท่านั้น แต่ตลอดสองฝั่งคลองแห่งนี้ยังเป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่ที่มีความสำคัญของชาวฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน คลองบางกอกน้อยจึงเหมาะสำหรับการล่องเรือหางยาวชมวิวบ้านเรือนริมน้ำ และเที่ยวชมวัดเก่าแก่ของเมืองกรุง

สำหรับประวัติของคลองบางกอกน้อยถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2065 สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดบางกอกใหญ่ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เพื่อร่นระยะทางเดินทางสัญจนทางน้ำ แต่ต่อมากระแสน้ำจากคลองสายใหม่ได้เกิดการขยายจนกว้างใหญ่ จึงได้ชื่อเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่แทน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่มีความแคบจึงได้ชื่อว่าเป็นคลองบางกอกน้อยแทนจวบจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ตลอดสองฝั่งคลองบางกอกน้อยจึงยังคงเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือน และวัดวาอารามสำคัญต่างๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา คลองบางกอกน้อยจึงได้ชื่อว่าเป็นสายน้ำที่ยังมีลมหายใจของชาวฝั่งะน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คนกรุงหลายคนจึงนิยมมานั่งเรือหางยาวเที่ยวกัน เพราะนอกจากการชมวิวคลองอันแสนสงบ และบ้านเรือนริมน้ำเก่าแก่แล้ว ระหว่างทางยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแก่งด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพิธี หอนาฬิกาสถานีรถไฟบางกอกน้อย วัดสุวรรณาราม วัดศรีสุดาราม วัดชะลอ วัดโพธิ์บางโอ วัดบางอ้อยช้าง ฯลฯ โดยเส้นทางล่องเรือเที่ยวคลองบางกอกน้อยจะใช้เลวาเที่ยวชมประมาณ 1-2 ชั่วโมง เท่านั้น

แต่หากได้โปรแกรมเที่ยวนานกว่านี้ คลองบางกอกน้อยยังเชื่อมต่อไปยังลำคลองอื่นๆ อีกหลายสาย เช่น คลองชักพระ คลองบางหลวง รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จากคลองบางกอกน้อยจึงสามารถนั่งเรือไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำได้อีกหลายแห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง ฯลฯ

ที่ตั้ง เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ

การเดินทาง วิธีเดินทางที่สะดวกที่สุดคือ ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีสะพานตากสิน โดยบริเวณสถานีจะมีเคาเตอร์ทัวร์ และท่าน้ำคอยให้บริการนำเที่ยวคลองบางกอกน้อย หรือจะใช้บริกการเรือหางยาวนำเที่ยวจากบริเวณท่าช้างก็ได้เช่นกัน มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสายเช่น สาย 91, 201, 203, 1, 25, 44, 47, 53, 82, 91 รถโดยสานปรับอากาศสาย 2, 3, 6, 8, 39

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมล่องเรือหางยาวชมคลองบางกอกน้อยเป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาเที่ยวชมเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทางผู้ให้บริการจึงไม่มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการ แต่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อติดตัวไปได้ แต่หากเลือกโปรแกรมเที่ยวชมคลองบางกอกน้อยกับทางผู้ประกอบการที่มีเรือสำราญนำเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาพ่วงด้วย บนเรือสำราญก็จะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการอย่างพร้อมสรรพ

LS & H Travel โทณศัพท์ 02 630 6640 (เรือหางยาว)

ไทยริเวอร์ ครูส โทรศัพท์ 02 476 5207-8 (เรือหางยาว+เรือเอื้ยมจุ้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *