Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร

วันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชมขบวนแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่น ชมวิธีขีวิตของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขี้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

ประเพณีบวชนาคช้าง

วันที่ 11-13 พฤษภาคม ณ วัดแจ้งสว่างและบริเวณวังทะลุ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ชมพิธีทำขวัญนาคหมู่ ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์

งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล

วันที่ 11-17 พฤษภาคม ณ บริเวณหนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรานี ชมการประกวดธิดาคำไหล การละเล่นพื้นเมือง ขบวนธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล การจุดบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี

เทศกาลวิสาขบูชา สกลนคร ประจำปี 2557

วันที่ 12-15 พฤษภาคม ณ ลานรวมใจไทยสกลอำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ชมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา นิทรรศการวันวิสาขบูชา ร่วมเจริญศิลภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน พิธีเวียนเทียน กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทะบูชา และกิจกรรมธรรมทัศนาจร สักการะพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสกลนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครพนม

ประเพณีอัฐมีบูชา

วันที่ 13-21 พฤษภาคม ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทอผ้าห่มพระธาตุ สักการะพระบรมธาตุ ใส่บาตรพระอสิติ ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที และพลาดไม่ได้กับการแสดงแสง-เสียงพิธีสถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่

เทศกาลอาหารสองทะเล ครั้งที่ 15

วันที่ 13-24 พฤษภาคม ณ เวทีสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา เชิญเลือกซื้ออาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล ชมการแสดงบนเวที กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร สาธิตการประกอบอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานหาดใหญ่

งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขบน้ำ บ้านนาซ่าว ประจำปี 2557

วันที่ 14-16 พฤษภาคม ณ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน การละเล่นพื้นบ้าน การจุดไฟของแต่ละชุมชนในตำบลนาซ่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *