Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจ จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจ จังหวัดปทุมธานี

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี มีทัศนียภาพชุมชน บ้านเรือน ธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ หลายแห่งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก ได้แก่ วัดบางนา วัดหงษ์ ปทุมาวาส วัดจันทน์กะพ้อ วัดสองพี่น้อง วัดศาลาแดง และวัดไผ่ล้อมรวมทั้งแวะตลาดริมน้ำของปทุมธานีเพื่อซื้อหาอาหารอร่อยเป็นของฝากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สามารถเช่าเรือจากท่าเรือท่าช้างล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามายังปทุมธานี หรือจะติดต่อเช่าเรือที่ท่าน้ำเทศบาลปทุมธานีก็ได้ เรือหางยาวขนาดจุ ๒๐ คน ที่ท่าน้ำปทุมธานีคิดค่าบริการ ๕๐๐ (วัดไผ่ล้อม) – ๒,๐๐๐ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) บาทต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเรือนำเที่ยวขนาดจุ ๘๐ คนให้เช่าสำหรับหมู่คณะไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคา ๑๔,๐๐๐ บาทต่อวัน ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ท่าน้ำเทศบาลปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๒๙๗๗

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อยู่ใกล้กับวัดเจดีย์หอย)

จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด จึงมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ ได้แก่ การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง สวนกล้วยไม้ส่งออกและสวนสมุนไพร ซึ่งจุด เยี่ยมชมเหล่านี้อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๙๖๗-๘ หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๑๒๓๙

กิจกรรมค่ายลูกเสือ

ศรีปทุมลองสเตย์รีสอร์ท ถนนปทุมธานี – เสนา อำเภอสามโคก จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือสำหรับหมู่คณะด้วยประสบการณ์ ๒ วัน ๑ คืน กับหลักสูตร Robe Courses ประกอบด้วย ๑๘ ฐานเชือก ฝึกปีนหน้าผาจำลอง และ กิจกรรมการผจญภัยต่างๆ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๑-๔ หรือ www.longstaythailand.com

เรียนมวยไทย

โรงเรียนมวยไทย เป็นศูนย์รวมของศิลปะแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยมีหลักสูตรการสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอาชีพหลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทยหลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๐๐๙๖-๙ โทรสาร ๐ ๒๙๙๒ ๐๐๙๕ กด ๐ หรือ www.muaythai-institute.net

ฝึกสุนัข

ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง เลขที่ ๒๑/๒ หมู่ ๗ ถนนบางขันธุ์ – หนองเสือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ห่างจากวัดพระธรรมกาย ๓ กิโลเมตร เป็นสถาบันฝึกสุนัขของเอกชน รับฝึกสุนัขใช้งานจริง ด้วยหลักสูตรการ สอนหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรวินัยความเชื่อฟังพื้นฐาน หลักสูตรเสริม ทักษะและหลักสูตรสุนัขอารักขา เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ผู้สนใจนำสุนัขมาฝึกสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๒๔ ๐๗๐๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๔ ๐๔๙๒

เมืองมหาวิทยาลัย

จังหวัดปทุมธานีมีสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ อันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำด้านการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ ๒๐๐ ถนนรังสิต – นครนายก (คลองห้า) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี www.eau.ac.th

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถนนรังสิต – นครนายก กม. ที่ ๑๓ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี www.rmutt.ac.th

วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๓ ถนนรังสิต – นครนายก ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๑๓๐๑, ๐ ๒๕๔๖ ๑๔๗๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๖ ๑๓๐๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ www.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑ หมู่ ๒๐ ตำบล คลองหนึ่ง (ประตูน้ำพระอินทร์) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๔ www.vru.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตู้ ปณ.๔ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๐๑๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๒๖ www.ait.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๘๕๕๓ www.bu.ac.th

ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๘๔ www.aetc.ac.th

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี www.ptu.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๐ บางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๐๐๐๐ www.shinawatra.ac.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *