Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น้ำตกกะอาง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่ม จากตัวเมืองไปตามถนนสุวรรณศร ถึงอำเภอบ้านนาเยื้องกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา มีถนนแยกไปน้ำตกกะอางระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ลักษณะเป็นลานหินกว้างมีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว คือช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม) ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ในบริเวณยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ บริเวณใกล้เคียงมีสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ และมีเนินเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

วัดศรีกะอาง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเพิ่ม ประดิษฐาน “พระสัมพุทธสากยมุณีโลกนาถ” พระพุทธชินราชจำลอง องค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยอิฐถือปูนมีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๓๐ เมตร สร้างอยู่บนยอดเขาสูงจากพื้นดิน ๑๕๐ เมตร นอกจากนี้อุโบสถวัดศรีกะอางมีพระประธาน “พระพุทธพิชิตมาร (ญสส.)” สร้างอยู่บนยอดเขาริมแนวป่าเขาใหญ่สถาปัตยกรรมเลียนแบบสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยได้ต้นแบบจากวัดนางนองกรุงเทพมหานคร นำมาปรับเป็นแม่แบบในการก่อสร้างอุโบสถผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและจีน และเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๑๒๑๗

โรงเรียนเตรียมทหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีกะอาง มีเนื้อที่ ๒,๔๖๐ ไร่ เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสัญญาบัตร โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับนายทหาร นายตำรวจ นอกจากจะเป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (ยุทโธปกรณ์) เช่น เรือหลวงท่าจีน รถถัง เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินรบ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

กิจกรรมท่องเที่ยวทางทหาร – สัมผัสชีวิตนักเรียนเตรียมทหาร เดินป่าเชิงอนุรักษ์ สนามทดสอบกำลังใจ เช่น กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ปีนหน้าผาจำลอง

กิจกรรมทางวิชาการ – ปฐมนิเทศ ส่งเสริมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

กิจกรรมกีฬา – จักรยานท่องเที่ยว

กิจกรรมนันทนาการและการผ่อนคลายวอล์คแรลลี่ จักรยานแรลลี่ กีฬาไทยพื้นบ้าน แคมป์ไฟ สันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม กิจกรรมฐานทดสอบกำลังใจ บริการนั่งรถไฟเล็กเยี่ยมชมสถานที่ภายในโรงเรียนเตรียมทหาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *