Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ตั้งอยู่วัดฝั่งคลอง ตำบลปากพลี ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวน อายุราว ๒๐๐ ปี เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือในการทอผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และทำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๙๘๓๓

น้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด โดยเดินทางไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข ๓๓) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๘ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร เส้นทางสะดวกไปจนถึงบริเวณน้ำตก มีน้ำไหลผ่านแนวหินเป็นระยะ ๆ ลงมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย บริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่น ต้องเดินขึ้นเขาไป ๒ กิโลเมตร จึงจะสุดน้ำตก ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวที่สุด

วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง จากตัวเมืองแยกซ้ายมือจากถนนสุวรรณศรไปตามทางหลวงสายนครนายก – ท่าด่าน (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙) ระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก ๖ กิโลเมตร บริเวณวัดมีเนื้อที่ ๓๕๐ ไร่ อยู่ติดกับเทือกเขาใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ บริเวณโดยรอบมีไม้ยืนต้นร่มรื่นและเงียบสงบ มีกุฏิปฏิบัติธรรมนับร้อยหลัง สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและประชาชนผู้สนใจปฏิบัติธรรม ในบริเวณนี้ยังมีโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการทำสวนผักปลอดสารพิษและนาข้าวโดยใช้ระบบเกษตรธรรมชาติ วัดนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัย

อ่างเก็บน้ำวังบอน ตั้งอยู่บ้านวังบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหินลาด จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓ เลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอปากพลี (เส้นทางไปน้ำตกวังม่วง) ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักผ่อน และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เดินป่า ดูนก โรยตัวหน้าผาจริง ๔ หน้าผา ๕ น้ำตก พายเรือแคนูชมความงามของน้ำตกวังบอน เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ ๒,๑๖๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ ๔ จังหวัด คือ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี มีภูมิประเทศสวยงาม ประกอบด้วยป่าดิบ ป่าโปร่ง ธารน้ำ น้ำตก สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ยอดเขาที่สูงที่สุดในเขาคือ ยอดเขาแหลม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๒๙๒ เมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และองค์การยูเนสโก ประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่สี่แยกเนินหอมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร และไปบรรจบกับถนนมิตรภาพ บริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง ๘๑ กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวอยู่ในเขตจังหวัด นครนายก ได้แก่

น้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากด่านเนินหอม ๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมือที่กิโลเมตรที่ ๒๔ มีทางเดินเท้าไปน้ำตกเหวนรกอีก ๑ กิโลเมตร น้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด ๓ ชั้น ชั้นแรกสูง ๖๐ เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านน้ำตกชั้นนี้จะพุ่งไหลสู่หน้าผา ชั้นที่สองและชั้นที่สาม ในลักษณะการไหลตก ๙๐ องศา รวมความสูง ๑๕๐ เมตรไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมาก

น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ๑๐๐ เมตร ใกล้น้ำตกมีสะพานแขวนข้ามลำห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมแคมปิง กิจกรรมเดินป่าท่องไพร จักรยานท่องเที่ยว ส่องสัตว์ เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. ๐ ๓๗๓๕ ๖๐๓๓, ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๒๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *