เที่ยวภาคใต้

ฤดูกาลและการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพะงัน

เกาะพะงันมีฤดูกาลต่างๆ เป็นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญฤดูร้อนอากาศสดใสเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ซึ่งฤดูนี้จะมีลมพัดยาหรือลมพัทธยาพัดสู่เกาะพะงันอาจมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถท่องเที่ยวได้เพียงแต่ช่วงกลางวันนำ้าทะเลมักจะลงจนเห็นหลังงันหรือหลังนาที่เป็นแนวสันดอนปะการังอยู่นอกฝั่งอยู่ทั่วไปและนำ้าจะขึ้นเต็มฝั่งในช่วงเย็นและกลางคืน หาดที่มีผลกระทบในช่วงนี้ได้แก่ หาดริ้นใน หาดบ้านใต้ บ้านค่าย หาดท้องศาลาและหาดหินกอง อย่างไรก็ดีสำาหรับชาวประมงแล้วในช่วงที่มีลมพัดยาหรือลมพัทธยากลับเป็นฤดูที่ดีในการออกหาปูหาปลาที่มักจะชุกชุมกว่าในฤดูอื่น ส่วนในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มีลมว่าวพัดเข้าสู่เกาะพะงันทำาให้มีฝนตกชุกกว่าช่วงอื่นเดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดจะเป็นเดือนพฤศจิกายนและหาดที่หันหน้ารับคลื่นลมจากลมว่าวเต็มที่ก็คือ หาดริ้นนอกหาดธารเสด็จ หาดท้องนายปานใหญ่ หาดท้องนายปานน้อยและหาดขวดฤดูกาลต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นตัวกำาหนดเขตพื้นที่การ ท่องเที่ยวบนเกาะพะงันไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดีถือว่าเกาะพะงัน ยังมีฤดูท่องเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปี ผิดกับทางฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อถึงฤดูมรสุมจะมีฝนตกยาวนานกว่าคือเกือบ  6 เดือนต่อปี การเดินทางสู่เกาะพะงันนั้นสามารถทำาได้ไม่ยาก โดยเฉพาะ จากท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสักซึ่งมีเรือเฟอร์รี่ของบริษัทราชาเฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะพะงันวันละ 5 เที่ยวและออกจากเกาะอีกวันละ 5 เที่ยวเช่นกันเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00   น ถึง 18.00 น. ขาไปและ 05.00 น. ถึง 17.00 น. สำาหรับขากลับใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง 30 นาที นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพฯ สามารถมากับรถทัวร์แล้วลงเรือเฟอร์รี่เที่ยวเช้าข้ามไปยังเกาะพะงันได้จากที่นี่ส่วนท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถนำารถลงเรือได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากใครเดินทางด้วยเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ก็จะมีรถบัสปรับอากาศให้บริการรับ-ส่งตามเที่ยวบินของเครื่องบินสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสักสำหรับใครที่ไปท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะเต่าแล้วจะมาแวะเที่ยวชมเกาะพะงันก็สามารถเดินทางต่อไประหว่างเกาะเหล่านี้ได้ด้วยบริการเรือเร็วลมพระยาและเรือเร็วซีทรานดิสคัฟเวอรี่ที่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าอยู่ทุกวันทั้งไปและกลับติดต่อหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารและแผนที่ๆ …

ฤดูกาลและการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพะงัน Read More »

เกาะพะงัน สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

หลายคนคงจะจดจำภาพของเกาะพะงันว่าเป็นดินแดนของงาน ฟูลมูนปาร์ตี้ที่โด่งดังไปทั่วโลก อันมีจุดกำาเนิดเล็กๆ มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มีโอกาสมาถึงเกาะพะงันใน วันพระจันทร์เต็มดวงและดื่มด่ำกับธรรมชาติ มีความรู้สึกประทับใจบนผืนทรายของหาดริ้น จึงนำไปเขียนเป็นบทความในหนังสือว่าเป็นที่สุดของชายหาดที่จะดูพระจันทร์เต็มดวงได้สวย งามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนมีคนอ่านแล้วเคลิบเคลี้มตามมาเที่ยวในวันพระจันทร์เต็มดวงตาม บทความนั้นมากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มมีงานปาร์ตี้เกิดขึ้นบนชายหาดท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่วิเศษสุด จนเกิดเป็นกระแสการท่องเที่ยวในหมู่ชาวต่างประเทศขึ้นว่าจะต้องมาปาร์ตี้บนหาดทรายของเกาะพะงันในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เองจึงเป็นจุดกำเนิดของงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่วันนี้มีผู้คนนับหมื่นคนมาร่วมงานสนุกสนานนี้ในทุกวันพระจันทร์เต็มดวงบนเกาะพะงัน หลายคนอาจจะมองภาพของเกาะพะงันในมุมนี้ว่าเป็นเกาะที่มีแต่คนมากินเหล้า เมายา ปาร์ตี้ จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ออกไปในทางไม่สู้ดีนัก หากแต่ในความเป็นจริงงานฟูลมูนปาร์ตี้ก็เป็นงานหนึ่งซึ่งสนุกสนาน มีสีสัน มีเสน่ห์เป็นของตัวเองไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มีหลายแห่งอาจจะเลียนแบบเอาอย่างแต่ก็ไม่อาจมีเสน่ห์ได้อย่างสถานที่แท้จริง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดคือเกาะพะงัน และในภาพรวมของงานฟูลมูนปาร์ตี้ก็เป็นงานที่สนุกสนานสำาหรับคนในวัยสนุกวัยหนุ่มสาวอยากปลดปล่อยความเป็นอิสระเสรีที่ไม่ได้เกินเลยขอบเขตของสังคม หากเราดูแลให้งานฟูลมูนปาร์ตี้ดำาเนินไปตามครรลองของระเบียบและกฎหมายไม่ให้เกิดเรื่องที่มีผลกระทบต่อเกาะพะงันในมุมลบเป็นได้ ฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันวันนี้น่าจะเป็นการผสมผสานของหาดทรายขาวของหาดริ้น เสน่ห์ของแสงจันทร์ แฟชั่น ศิลปะ และการดื่มด่ำในดนตรีเสียงเพลงในสไตล์ที่เข้าถึงอารมณ์ของวัยรุ่นจากทั่วโลก อย่างไรก็ดี เกาะพะงันนั้นก็ใช่ว่าจะมีเสน่ห์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอยู่แค่งานฟูลมูนปาร์ตี้ดังกล่าว เพราะหากเรามีเวลาลัดเลาะเที่ยวไปในความเป็นธรรมชาติ อันยังบริสุทธิ์อยู่ของเกาะพะงัน เราจะพบว่าจากหาดท้องศาลาอ่าววกตุ่ม อ่าวในวก หาดสน หาดศรีธนู หาดยาว หาดสลัด แม่หาดไปจรดหาดโฉลกหลำ หาดขอมและหาดขวด เลียบชายหาดตะวันตกไปทางด้านเหนือ หรือหาดบ้านใต้บ้านค่าย หาดริ้นใน หาดสีกันตัง หาดริ้นนอก ไปจรดหาดยวน หาดเทียนรวม ถึงหาดอื่นทางด้านทิศตะวันออก หรือแม้แต่หาดท้องนายปานน้อย ท้องนายปานใหญ่ที่อยู่ไกลสุดทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องขับรถข้ามพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูงบริเวณตอนกลางของเกาะไป หาดเหล่านี้ล้วนมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่น่าท่องเที่ยวทั้งสิ้น รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ผูกพันกับความเป็นธรรมชาติของคนเกาะพะงันที่ยัง มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก หากเทียบกับเกาะแห่งอื่นที่กลายเป็นเกาะท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว เกาะพะงันก็ยังมีเสน่ห์มีมุมมองที่น่าค้นคว้าน่าเที่ยวชมอยู่ไม่น้อย …

เกาะพะงัน สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ Read More »

Scroll to Top