Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวดูลิ้นมังกรสีชมพู น้ำตกหมันแดง พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นแหล่ง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เปราะภู ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ชมดอกไม้งามจากหินผาหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ภูหินร่องกล […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ชมทุ่งหญ้าสะวันน่าสีเขียว ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง คือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่มีพื้นที […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ล่องแก่งเรือยางแม่น้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก

สายน้ำแห่งคนกล้า ผู้มาท้าทายสายน้ำเข็กแสนสนุก แม่น้ำเข็ […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรม งานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว เดือนกรกฎาคม 2557

เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ถ้ำหลบภัยทางอากาศ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย พิษณุโลก

ถ้ำหลบภัยทางอากาศ ที่หลบระเบิดจากเครื่องบินของเหล่า ผกค […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จังหวัดพิษณุโลก

สามล้อทัวร์ เป็นรายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อพานักท่อ […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิษณุโลก

ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งเรือยาวเป็ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหว […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาในเขต ๔ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติท […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วัดราชคีรีหิรัญยาราม หรือ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง หรือ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพิษณุโลก

เสาหลักเมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมือง ริม […]