Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

ในทุ่งหญ้ากว้าง เราอยู่ห่างเพียงสายลมกางกั้น มองด้วยตาเปล่า ร่างของเขาดูกำยำล่ำสัน วงเขาโค้งคมน่าเกรงขามลำตัวใหญ่โตสีดำเป็นมัน อากัปกิริยาที่มองมานั้นสงบนิ่ง สง่างามราวกับเจ้าป่า ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ผมพบภาพนั้นโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ระยะ 20 เมตรนับว่าใกล้มาก ขณะเผชิญหน้ากระทิงตัวโตเช่นนั้น มันเป็นเช้าวันแรกที่มาเยือนดงใหญ่ ต้นน้ำลำธารซึ่งเหลือเพียงผืนสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ การได้เห็นชีวิตอันงดงามดังกล่าว อารมณ์จึงทั้งรื่นรมย์และอิ่มเอมใจ ย้อนเวลากลับไป คำว่า “ดงใหญ่” มีความหมายเหมือนดั่งชื่อ คือ เป็นป่าดิบดงทึบกว้างใหญ่ เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และส่วนหนึ่งของผืนป่าราชอาณาจักรกัมพูชา ผืนป่ากว้างใหญ่เช่นนี้ จึงเป็นบ้านอันสมบูรณ์ของชิวิตมากหลายจากคำบอกเล่าของพรานรุ่นเก่าๆ ฝูง “กูปรี” สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของบ้านเรา ชีวิตซึ่งเหลือรอดน้อยนิดบนโลกใบนี้ ก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่ จนเมื่อสงครามลุกลามไปทั่วอินโดจีน บ้านเรามีการตัดถนน “เพื่อความมั่นคง” หลายสาย ผืนป่าก็ค่อยๆ ถูกบุกเบิกแผ้วถางตามสองข้างทางเข้าไป ในช่วงสงครามอุดมการณ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เคยเข้ามาตั้งฐานที่มั่นเคลื่อนไหลในดงใหญ่ พ.ศ 2520 กองกำลังเขมรแดงที่พ่ายแพ้เวียดนามก็ข้ามมาหลบภัยตามแนวชายแดนแถบนี้ และเมื่อสงครามสงบลง ป่าอันอุดมก็ถูกสัมปทานทำไม้ ตามด้วยผู้คนที่เข้ามาก่นถางทำนาไร่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เวลาเพลินๆ ที่ บุรีรัมย์ วันนี้เค้ามีอะไรเที่ยวบ้าง

เพลินชมอัปสรา ศิวนาฏราช ปราสาทหินพนมรุ้ง ประสาทเมืองต่ำ หากเอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวรายไหนรายนั้น มักจะนึกถึงปราสาทสินทรายสีชมพูอันงดงามบนยอดเข้าเล็กๆ อันเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้ว แห่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปราสาทอันมีชื่อเสียงโด่งดังแรงขึ้นมาจากกรณีบทเพลงทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยวงดนตรีคาราบาว เป็นข่าวใหญ่เมื่อสักสามสิบปีก่อน จากนั้นเป็นต้นมา ดูเหมือนว่าปราสาทหินพนมรุ้งจะกลายเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นตัวเปิดเกม ทำจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดมาได้โดยตลอด อย่างที่กรมศิลปากรเจ้าของพื้นที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ดูแลปราสาทแห่งนี้ให้สะอาดสะอ้านสวยงาม มีป้ายสื่อความหมายอธิบายพอให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมา แค่นั้นก็แทบจะเพียงพอแล้ว และปราสาทหินพนมรุ้งก็ยังมีกำลังเสริมที่แข็งแกร่ง คือ ปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นราบเบื้องล่าง มีความสวยงามยิ่งในการวางผังปราสาทให้มีบาราย หรือสระน้ำเล็กๆ อยู่ภายในบริเวณโคปุระ หรือกำแพงแก้วรอบปราสาท มีดอกบัวสีแดงชมพูผลิบานในสระนั้นอย่างสวยงามทำให้ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นักโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานไว้อย่างน่าเชื่อถือว่า ปราสาทหินพนมรุ้ง น่าจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17 อันเป็นศิลปะขอมสมัยบาปวนก่อนสมัยบายน แห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันรุ่งโรจน์ ในขณะที่ปราสาทเมืองต่ำมีแนวโน้มที่จะก่อสร้างขึ้นในสมัยหลังจากนั้น ดังนั้นแผนผังตลอดจนวิธีการก่อสร้างของปราสาทเมืองต่ำจึงมีความทันสมัยกว่า มีลวดลายลูกเล่นที่ซับซ้อนกว่า แต่ความยิ่งใหญ่ก็แน่ละที่ไม่อาจจะทัดเทียมปราสาทหินพรมรุ้ง ปราสาทหลังใหญ่บนยอดเข้านั้นได้ ภูมิภาคอีสานของเราโดยเฉพาะในลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี มีปราสาทหินอารยธรรมขอมมากมายหลายยุคหลายสมัย กระทั่งสมัยเจนละ ยุคเริ่มต้นแห่งอารยธรรมขอมก็ยังมี ปราสาทต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งจารึกต่างๆ ที่ขุดค้นพบทำให้นักโบราณคดีไทยได้มีโอกาสศึกษาเปรียบเที่ยบ และจนบัดนี้ก็ตีความต่างๆ มากหลายต่อมาได้อย่างแม่นยำแล้ว นักโบราณคดีศึกษาตีความแล้ว นักประวัติศาสตร์ก็สืบค้นและเล่าเรื่องของปราสาทสองแห่งนี้ต่อไปอีกว่า ปราสาททั้งสองน่าจะเป็นสาสนสถานของเมืองโบราณขนาดใหญ่ […]