Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

คลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองน้อย เป็นคลองสายเล็กๆ หนึ่งในหลายคลองใกล้เขตอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี แต่บุคคลภายนอกมักเรียกคนในชุมชนแห่งนี้ว่า “คนในบาง” โดดเด่นที่เป็นชุมชนริมสองฝั่งคลอง ซึ่งยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลจากในเมืองมากนัก แต่ก็เงียบสงบร่มรื่น แถมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน และตามน้ำกร่อย ด้วยเพียบพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจในปี พ.ศ.2549 ชุมชนจึงเริ่มพัฒนาและผลักดันให้กลายเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด โดยโปรแกรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นเน้นให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อนไปกับการล่องเรือในคลองอันร่มรื่น พร้อมทั้งเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยมีให้เลือกตั้งแต่แบบ One Day Tour และแบบค้างคืน โดยมากมักเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ไปชมการทำเบ็ดตกกุ้ง โดยลงเรือที่ท่าน้ำบริเวณ อบต.คลองน้อย จากนั้นไปแวะศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร ดูความแสนรู้ของลิงน้อยที่ถูกฝึกให้เก็บมะพร้าวเอง ไหว้พระ ณ วัดบุญบันเทิง แล้วแวะรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนชมกรรมวิธีการทำและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ชมก่ารทำเครื่องใช้ เครื่องปรับ รวมถึงงานศิลปะจากกะลามะพร้าว จากนั้นเที่ยวสวน ชิมชมกระท้อนหวานของชาวในบาง พร้อมชมการสาทิธวิธีห่อกระท้อนตามแบบฉบับชาวในบาง ต่อด้วยไปชมปลาเสือพ่นน้ำอันน่ามหัศจรรย์ ที่คุณผัน จงอักษร ได้เลี้ยงไว้เป็นเวลากว่า 4 ปี เพราะตระหนักดีว่าหากไม่ดูแลอนุรักษ์ปลาชนิดนี้อาจสูญพันธ์หายไปจากชุมชนได้ ก่อนแวะทานอาหารเย็นแบบโฮมสเตย์ ต่อด้วยการล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน ชมวิถีชีวิตการตกกุ้งแม่น้ำ ภูมิปัญญาฉบับชาวในบาง แล้วเลือกอีกทีว่าจะกลับไปพักในตัวเมือง หรือค้างคืนในโฮมสเตย์ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

คลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองยันเป็นหนึ่งในคลองสายย่อยที่แยกมาจากน้ำตาปี ไหลผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี และระนอง อยู่ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง แถมเชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ของจังหวัดระนองอีกด้วย ส่วนต้นกำเนิดนั้นเกิดจากเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่โดยมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร จึงทำให้ตลอดคลองสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ลุ่มล้ำคลองยันจึงเอื้อประโยชน์มากมายต่อผู้คนในชุมชนทั้งด้านอุปโภค และบริโภค หล่อเลี้ยงอีกหลายชีวิต ส่วนอีกกิจกรรมสำหรับขาลุยนอกเหนือจากการชมสายธารใสไหลเย็น คือการเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นลำน้ำคลองยัน หากแต่คุณต้องมีการประสานกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ก่อน เนื่องจากเส้นทางท่องเที่ยวโดยแพไม้ไผ่เส้นนี้อยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบาก แต่รับรองว่าจะต้องทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน เพราะตลอดเส้นทางบนสายน้ำเส้นนี้ทั้งงดงาม ร่มรื่น แถมยังมีแก่งน้อยใหญ่ให้ออกแรงต้านกระแสน้ำเป็นระยะ ส่วนช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องมากที่สุดคือตั้งแต่บริเวณตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ผ่านเชี่ยวบางจำ เชี่ยวแก่งกรุง แล้วมาสิ้นสุดที่ตำบลตะกุกเหนือ หน้าอำเภอวิภาวดี ที่ตั้ง ลุ่มน้ำสายย่อยสายหนึ่งของลุ่มน้ำตาปี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง การเดินทาง จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ ให้คุณใช้ถนนพระราม 2  (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกออกทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนมาใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองร้อยสาย คือชื่อเรียกดินแดนเล็กๆ บริเวณปากแม่น้ำตาปี ที่เต็มไปด้วยลำคลอง สายน้อยมากมายเชื่อมต่อกันกินพื้นที่กว่า 6 ตำบล แถมสองฝั่งคลองยังอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว และป่าจากที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนว อีกทั้งวิถีขีวิตการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในแถบนี้ยังมีความน่าสนใจ จึงได้มีการผลักดันพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน การล่องเรือท่องเที่ยวเส้นทาง คลองร้อยสาย มักเริ่มต้นโปรแกรมตั้งแต่เช้า ราว 8-9 โมง พาหนะเป็นเรือหางยาวขนาดบรรทุกประมาณ 6-8 คน พร้อมเทียบท่าริมปม่น้ำตาปี ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ลักษณะจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำประมงพื้นบ้าน ทำสวนมะพร้าว และงานหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ในช่วงแรกเรือจะพาคุณชมพรรรไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน ก่อนพาไปชมวิถีชีวิตริมคลองทั้งการทำสวนเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน แล้วแวะเที่ยวชมวัดบางใบไม้ เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนละแวกนั้น ต่อด้วยการแวะชมแวะซื้องานหัตถกรรมจากมะพร้าว ผักตบชวา และการเขียนผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับตัวเมือง หรือเลือกนอนพักแบบโฮมสเตย์สักคืน เพื่อล่องเรือชมหิ่งห้อยในช่วงค่ำ ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ตั้ง คลองชนาดเล็กมากมาย ใกล้ปากแม่น้ำตาปี กินพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทาง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

อ่าวโตนด เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

พายเรือพร้อมดำน้ำชมปะการัง เกาะเต่า อยู่ในความดูแลของทะเลสุราษฎร์ธานี แต่เดินทางสะดวกสุดจากชุมพร เพราะมีเรือเร็วลมพระยาให้บริการใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น เกาะเต่ามีพื้นที่ประมาณ 12,225 ไร่ โดยร้อยละ 70 ของภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงวางตัวยาวในทิศเหนือ-ใต้ มีชายหาดสวยอยู่ทางตะวันตกของเกาะหลายแห่ง ส่วนฝั่งตะวันออกเป็นหน้าผาสูง และแห่งประการังอันอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณอ่าวโตนดสามารถพายเรือคายักชมความงามของน้ำทะเล และทิวทัศน์รอบด้านได้เป็นอย่างดีด้วย อ่าวโตนด ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเกาะ มองในแผนที่ทางขวาค่อนลงกลางเกาะด้านล่าง การเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะถนนเป็นดินลูกรังขึ้นเขาสูงในบางช่วงจึงเหมาะสำหรับรถกระบะ และมอเตอร์ไซค์วิบากเท่านั้น บางคนจึงนิยมนั่งเรือหางยาวมาจากท่าเรือฝั่งตะวันตก อ่าวโตนดนี้สวยมาก สามารถมาชมความสวยได้สองระดับข้างบนเนินเขาหลังชาย หากมองลงมาจะเป็นโค้งอ่าวทั้งอ่าวเป็นรูปตัวยู และหากยืนอยู่ที่ชายหาดจะสัมผัสได้กับทรายขาวสะอาดน้ำทะเลสีสวย ด้วยลักษณะโค้งอ่าวเป็นรูปตัวยู อ่าวโตนดจึงเหมาะสำหรับกิจกรรมพายเรือคายัค เพราะน้ำทะเลในอ่าวสงบนิ่งไร้คลื่นลม จึงพายสนุกไม่เหนื่อยเท่านั้น เพบื้องหน้ายังมีทิวทัศน์โขดหินใหญ่ให้ชมอย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้อ่าวโตนดก็ยังเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังยอดนิยม ตลอดวันจึงมีผู้คนนั่งเรือมาดำน้ำชมปะการังกันเป็นจำนวนมาก หากมีเวลาหลายวันบนเกาะเต่ายังมีอ่าวสวยๆ ให้ไปเที่ยวชมกันอีกเยอะ โดยฝั่งตะวันออกใกล้อ่าวโตนดที่น่าไปชมคือ อ่าวหินวง อ่าวม่วง อ่าวลึก อ่าวเทียนออก ทุกอ่าวเป็นจุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นแสนสวยของเกาะเต่าทั้งนั้น ส่วนฝั่งตะวันตกที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ หาดทรายรี หาดแม่หาด เป็นสองอ่าวสวยทอดยาวต่อเนื่องกัน และยังสามารถนั่งเรือหางยาวไปเที่ยวเกาะนางยวนได้อีกด้วย ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น   ที่ตั้ง อ่าวโตนด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

พายคายัคหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

พายคายัคชมความงานของเกาะหินปูน กลางอ่าวไทย ทริปเที่ยวเกาะสมุยไม่ได้จบแต่เพียงบนเกาะเท่านั้น แต่ยังมีโปรแกรทเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองให้ไปชมกันอีกหนึ่งรายการ หมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติห่างจากเกาะสมุยราว 20 กิโลเมตร จึงเที่ยวสะดวกในรูปแบบเช้ากลับเย็น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่มีมากถึง 42 เกาะ แต่เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมจะมีอยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น และเกาะ 2 ใน 3 แห่งยังสามารถพายเรือคายัคชมความงดงามของเกาะหินปูนกลางทะเลได้อย่างสวยงามอีกด้วย หลังเรือเดินทางออกจากเกาะสมุย จุดหมายแรกส่วนใหญ่ของโปรแกรมทัวร์หมู่เกาะอ่างทองก็คือ เกาะแม่เกาะ เกาะขนาดใหญ่ที่มีทะเลในตั้งอยู่ใจกลาง หากใครเลือกจับจองโปรแกรมพายเรือคายักเอาไว้เมื่อถึงเกาะคุณจะได้ลงเรือคายัก และพายชมหน้าผาหินปูนรอบเกาะแม่เกาะ และพายเรือลอดโพรงถ้ำต่างๆ จากนั้นหลังพายเรือชมวิวสักพักพายกลับขึ้นสู่ชายหาด เกาะแม่เกาะที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว โดยจากชายหาดจะมีทางเดินให้เข้าไปชมทะเลใน ซึ่งด้านในยังมีจุดชมวิวให้ชมทะเลในมุมสูงได้อย่างชัดเจนด้วย สำหรับเกาะแม่เกาะจะใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นกลับขึ้นเรือมารับประทานอาหารกลางวัน หลังหม่ำมื้อเที่ยงกันเสร็จทางผู้ประกอบการจะมีโปรแกรมให้เลือก 2 รายการ หากซื้อแพกเกจทัวร์พายเรือคายัคเกาะกันมาแล้ว จากนี้จะพาไปเที่ยว เกาะท้ายเพลา เกาะหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลท้ายสุดโน้น แม้จะไม่มีหาดทรายแต่มีความสวยงามทั้งตัวเกาะ และโลกใต้ทะเล จึงเหมาะสำหรับมาพายเรือคายัคชมวิวเกาะหินรูปร่างแปลกตารอบด้าน ส่วนใครเลือกโปรแกรมตามปกติ หลังมื้อเที่ยงเรือจะพาไปเที่ยวชม เกาะวัวตาหลับ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา 42 เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจึงเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บ้านพัก ลานกางเต็นท์ และร้านอาหาร จุดเด่นของเกาะ นอกจากชายหาดสวยบนอ่าวคาแล้ว […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

แก่งกรุง อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง สุราษฎร์ธานี

ล่องแก่งคลองยัน สนุกกันได้ตลอดปี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 541 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เป็นต้นน้ำของแม่น้ำลำคลองสำคัญหลายสาย หนึ่งในนั้นคือ คลองยัน ลำคลองที่มีสายน้ำทอดยาวไหลผ่านอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึ่งชื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ก็มาจากชื่อแก่งหินใหญ่กลางลำน้ำคลองยันแห่งนี้ คลองยันจึงเป็นเส้นทางล่องแก่งยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เพราะมีแก่งให้ผจญภัยพร้อมกับทิวทัศน์ป่าดิบชื้นกันตลอดเส้นทาง คลองยัน เป็นลำคลองใสสะอาดที่ตั้งอยู่ในตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี เป็นสายน้ำที่มีแก่งธรรมชาติให้ล่องแก่งกันได้ตลอดปี โดยโปรแกรมล่องแก่งจะเริ่มต้นกันบริเวณตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ผ่านแก่งสนุกทั้งแก่งบางจาก แก่งกรุง แก่งเชี่ยวหลัก และไปสิ้นสุดที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี ตลอดทางได้สัมผัสกับสายน้ำไหลเชี่ยว โต้แก่งน้อยใหญ่กันอย่างสนุก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำเยอะไกลเชี่ยว บังคับเรือชนแก่งต่างๆ กันอย่างสะใจ ล่องแก่งคลองยันจึงมีระดับความยากอยู่ในระดับ 3-4 โดยในปัจจุบันคลองยันได้เป็นสายน้ำที่มีงานเทศกาลล่องแก่งแต่งงาน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ในวันแห่งความรักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วย คู่รักไหนชื่นชอบการผจญภัยบนสายน้ำจึงไม่ควรพลาดเกี่ยวก้อยกันมาล่องแก่งกันที่นี่เพื่อพิสูจน์รักแท้ และหลังจากจบโปรแกรมล่องแก่ง ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ยังมีน้ำตกสวยๆ ให้ไปเที่ยวชมกันต่อ ได้แก่ น้ำตกบางจำ น้ำตกบางหอย และน้ำตกคลองพา จากนั้นขากลับสู่กรุงเทพฯ จะผ่านอำเภอไชยา ยังแวะเที่ยวได้ด้วย ภายในอำเภอไชยามีที่เที่ยวดังๆ ให้ชมกันอีกหลายแห่ง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ล่องเรือแคนูคลองศก สุราษฎร์ธานี

พายเรือแคนูดูนกชมไม้ ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาสก สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาสกจึงไม่ได้มีเพียงการท่องทะเลสาบในเขื่อนรัชชประภาเท่านั้น ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกก็ยังมีกิจกรรมความสนุกให้สัมผัสกันอีกมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสกยังมีกิจกรรมล่องแพ และเรือแคนูลำน้ำคลองศกให้ผจญภัยบนสายน้ำกันอีกหนึ่งเส้นทาง โดยจุดเด่นของเส้นทางนี้คือ เป็นเส้นทางล่องสบายระดับน้ำไม่ยาก มีวิวขุนเขา ป่าไม้ และเหล่านกหายากให้ชมกันตลอดทาง กิจกรรมล่องเรือแคนูคลองศกคุณสามารถติดต่อการล่องเรือได้จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก และผู้ประกอบการนำเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงลำน้ำคลองสกนับเป็นลำธารแคบไม่กว้าง ระดับน้ำไม่ลึกจึงเหมาะแก่การล่องเรือศึกษาธรรมชาติของน้ำ โดยเส้นทางนี้จะมีให้เลือกทั้งล่องแพไม้ไผ่ และเรือแคนู แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เรือแคนูเพราะได้อรรถรสในการล่องมากกว่า สำหรับเส้นทางการล่องเรือแคนูจะเริ่มต้นจากวังมัจฉา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นจะไปสิ้นสุดที่บ้านเชียวปง รวมใช้เวลาในการล่องเรือชมธรรมชาติกันประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดเส้นทางการล่องเรือแม้จะไม่มีแก่งใหญ่ๆ ให้ผจญภัยมากนัก แต่รอบด้านก็อุดมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามทั้งป่าไม้ ขุนเขา และสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาอันสูงชัน สำหรับคนชอบดูนกชมปลาในเส้นทางนี้ยังมีนกท้องถิ่น และปลานานาพันธุ์ให้ชมกันมากมายด้วย หลังจบโปรแกรมล่องเรือแคนูไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ยังมีน้ำตกสวยชื่อดังให้ไปชมกันอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่ยาย น้ำตกบางหัวแรด น้ำตกวิ่งหิน น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากคลองศกด้วย ส่วนใครชอบท่องป่าชมดอกไม้ก็ต้องไม่พลาดไปเที่ยวชมดอกบัวผุด ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่มีให้ชมเป็นจำนวนมากในอุทยานแห่งชาติเขาสกแห่งนี้   ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทาง จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 (พุนพิน-ตะกั่วป่า) […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ล่องเขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี

พายเรือชมกุ้ยหลินแห่งเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน สร้างขึ้นเพื่อสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่จังหวัดทางภาคใต้ แต่ในด้านการท่องเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้เด่นในด้านพักผ่อนในเรือนแพริมน้ำ เพื่อสำผัสทิวทัศน์สายน้ำ และขุนเขาอันงดงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งขาติเขาสก ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามเสมือนกุ้ยหลินแห่งเมืองไทย โดยกิจกรรมยอดนิยมในทะเลสาบก็คือ พายเรือคายัคชมวิวสายน้ำ สายหมอก และขุนเขารอบด้าน สำหรับแพพักของอุทยานแห่งชาติเขาสกจะมีให้เลือกอยู่ 3 จุด ได้แก่ แพนางไพร แพโตนเตย และแพไกรสร ทุกแห่งต้องนั่งเรือหางยาวจากเขื่อนไป ซึ่งแพแต่ละแห่งยังใกล้กับสถานที่ท่องเที่วยอันงดงามของอุทยานแห่งชาติเขาสกด้วย เช่น แพนางไพรจะใกล้กับหินสามเกลอหนึ่งในสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา แพโตนเตยใกล้กับถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยให้ชมมากมาย ส่วนแพไกรสรอยู่ไกลสุดมีน้ำตกไกรสร และจุดชมวิวสวยให้เดินป่าไปชมกัน แต่ไม่ว่าจะพักอยู่แพใดยามเช้าคุณต้องไม่พลาดตื่นมาชมวิวสวยหมอกสวยๆ ท่ามกลางอากาศอันเย็นสบาย โดยการเที่ยวชมวิวรอบทะเลสาบจะมีให้เลือกทั้งกิจกรรมเรือคายัค และนั่งเรือหางยาวออกไปชม ซึ่งในยามเช้าสายหมอกจะไหลผ่านขุนเขาหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตาดูมีความสวยงามเหมือนกุ้ยหลินของเมืองจีน แต่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกล มาเที่ยวที่นี่ก็ได้ชมวิวสวยๆ ไม่แพ้กัน หากเลือกนั่งเรือหางยาวยังจะได้แวะไปเที่ยวชมหินสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูนสามก้อนตั้งอยู่กลางเขื่อนรัชชประภา เรียงกันอยู่ถึง 3 ก้อน นับว่าแปลกตาที่สุดแล้วในทะเลสาบแห่งนี้ หลังจบโปรแกรมในทะเลสาบแล้ว ขากลับสู่เขื่อนบริเวณศาลาภิรมย์ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นสันเขื่อนทอดยาว และวิวทะเลสาบอันกว้างใหญ่ จากนั้นหากขับรถไปทางอำเภอพนมในเส้นทางนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นบริเวณที่มีน้ำตกสวยๆ ให้ชมหลายแห่ง รวมถึงดอกบัวผุดจำนวนมาก   ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะเต่า ลมหายใจใต้น้ำ ดำน้ำดูปะการัง

ภาพที่คุณได้เห็นจนคุ้นตาเมื่อเดินทางมาถึงเกาะเต่าคือทุกๆ เช้านักเรียนดำน้ำชาวต่างชาติจะมารวมตัวกันอยู่ตามหน้าร้านดำน้ำต่างๆ เพื่อรอครูพาออกไปฝึกภาคสนาม ก่อนจะแบกอุปกรณ์ลงเรือที่จอดเทียบอยู่ที่อ่าวแม่หาด แล้วแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น และเมื่อเรือหางยาว และเรือบริการดำน้ำต่างๆ กลับเข้าฝั่ง เราจะเห็นนักดำน้ำหอบอุปกรณ์พะรุงพะรังเดินกลับมาจากท่าเรือ ก่อนแยกย้ายเข้าที่พักของตน พักผ่อนเอาแรงเพื่อรุ่งเช้าจะได้มีกำลังลงไปในโลกใต้ทะเลอีกครั้ง นี่คือกิจวัตรประจำวันของผู้มาเยือนเหมือนเช่นทุกๆ วันที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกาะเต่าได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งดำน้ำและเรียนดำน้ำระดับโลก มีร้านดำน้ำกว่า 40 ร้าน รองรับนักดำน้ำและผู้คนจากทั่วโลก ที่อยากมาเรียนดำน้ำด้วยราคาค่าเรียนไม่แพง ร้านดำน้ำมีมาตรฐานได้รับการรับรองจากสถาบันดำน้ำสากล และยังได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล เย้ายวนให้ผู้คนจากทั่วโลกพากันหลั่งไหล มาสู่ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้มากหน้าหลายตา รวมถึงเราด้วย ที่อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัสว่าวินาทีแรกที่จมลงสู่ท้องน้ำและนาทีต่อไปในโลกข้างล่างนั้นเป็นเช่นไร เรือโดยสารแล่นออกจากปากน้ำชุมพร นอกจากบรรทุกคนจนเต็มลำ เรือยังแบกรับความฝันที่ผู้คนต่างวาดไว้ในใจเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลสีฟ้าเจิดจ้าอยู่เบื้องหน้า เรือโดยสารเริ่มลดความเร็วเพื่อเตรียมเข้าเทียบท่าเรือบ้านแม่หาด ศูนย์กลางของเกาะ ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้พบหน้าค่าตากันครั้งแรกและร่ำลากันครั้งสุดท้าย เราแบกเป้แหวกฝูงชนที่กำลังรุมล้อมบรรดานักท่องเที่ยวฝรั่งตรงหัวสะพาน แล้วมาพักในศาลาริมทะเล มองซ้ายมองขวาเห็นถนนเส้นหลักสองฟากแน่นเอี้ยดไปด้วยที่พัก ร้านอาหาร ป้ายโฆษณา รถแท็กซี่ ผู้คน ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นขายโรตี ฯลฯ เป็นภาพวุ่นวาย ทว่าดูมีสีสัน และในที่สุดเราก็เจอบริษัททัวร์ดำน้ำที่เราเลือกและสมัครเรียนไว้ตั้งแต่บนฝั่ง “เดี๋ยววันนี้เริ่มเรียนกันเลย เจอกันบ่าย 4 โมงค่ะ” พี่แป๋ม เจ้าหน้าที่ร้านดำน้ำ Koh Tao Easy […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถ้ำขมิ้น อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สุราษฏร์ธานี

ถ้ำขมิ้น ชมซากรถจี๊บพร้อมกับเหล่าหินงาม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดของอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จากตัวเมืองสุราษฏร์ธานีขับรถไปทางหลวงหมายเลข 4009 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ถึงบ้านเฉลียงพร้าให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ภายในมีที่เที่ยวทางธรรมชาติให้ชมหลายแห่ง แต่ที่สวยงามและไม่ควรพลาดที่สุดก็คือถ้ำขมิ้น ถ้ำขมิ้น ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯรย.5 (ถ้ำขมิ้น) ในเขตตำบลนาสาร อำเภอนาสาร ในอดีตเรียกกันว่าถ้ำเหม็น เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก เมื่อก่อนจึงมีการเปิดสัมปทานมูลค้างคาวภายในถ้ำกัน แต่เมื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ถ้ำขมิ้น โดยภายในเป็นถ้ำหินปูนอันกว้างใหญ่ การเดินเที่ยวชมถ้ำก็ไม่ยากเพราะมีเส้นทางระยะทางประมาณ 1,250 เมตรให้เดินชมความงดงามของถ้ำพร้อมกับไฟฟ้าอย่างดี ตลอดเส้นทางจะผ่านสิ่งที่น่าสนใจน่าชมกันหลายแห่งได้แก่ ลานรถจิ๊ป เป็นบริเวณที่มีซากรถจิ๊ป และร่องรอยของการทำสัมปทานมูลค้างคาวในอดีต ถัดจากนั้นก็จะพบกับกลุ่มม่านหิน เสาหิน และหินงอกหินย้อยอันสวยงามอีกมาก โดยทุกจุดจะมีชื่อเรียกกันด้วย เช่น ลานท่านขุน ลานอพอลโล ห้องแจกัน ห้องเจ้าหญิง ม่านสีชมพู และม่านฟ้า ทั้งหมดใช้เวลาเดินเที่ยวชมประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นเส้นทางจะกลับสู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำขมิ้น ช่วงบ่ายไปเที่ยวชมธรรมชาติแสนสวยของอุทยานแห่งชาตใต้ร่มเย็น กันต่อ ที่ไม่ควรพลาดที่สุดอีกแห่งก็คือ น้ำตกตาดฟ้า […]