Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ล่องแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก

สนุกกับแก่งสามชั้นใกล้กรุง นครนายกเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสายน้ำทั้งนั้น เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง เขื่อนท่าด่าน วังตะไคร้ ช่วงฤดูฝนนครนายกจึงไม่เงียบเหงา โดยเฉพาะคนชอบล่องแก่ง นครนายกมีกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำนครนายกให้ลุยฝ่าแก่งสามชั้นอันลือชื่อ แก่งนี้ล่องสนุกสายน้ำไม่แรงมาก จึงเหมาะสำหรับทุกครอบครัว แถมยังใกล้กับกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษก็ได้ล่องแก่งกันแล้ว กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำนครนายกจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบนและช่วงล่าง สำหรับกิจกรรมล่องแก่งช่วงบนของแม่น้ำนครนายก จะเริ่มต้นนกันบริเวณสะพานท่าด่าน ช่วงแรกลำน้ำคดเคี้ยวไร้แก่งจึงเหมาะสำหรับพายชมทิวทัศน์ป่า และสวนผลไม้ จากนั้นไม่กี่อึดใจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีสายน้ำไหลแรงเร้าใจ จนมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่า แก่งสามชั้น นับเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้เพราะเป็นแก่งหินสามชั้นสาดเทเอียงลงคล้ายขั้นลันไดทอดยาวบนสายน้ำกว่า 50 เมตร ช่วงนี้จะต้องพายเรือผ่านเกลียวคลื่อนม้วนตัวหลายช่วง จึงเป็นช่วงที่มีความท้าทาย และสนุกสนานที่สุดของแม่น้ำนครนายก จากนั้นเรือจะไปสิ้นสุดบริเวณหน้าวัดธิเบต รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางล่องแก่งเรือยางบนแม่น้ำนครนายกตอนล่าง  จะมีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางนี้จะผ่าน 2 แก่งแสนสนุกไม่แพ้แก่งสามชั้น คือ แก่งโขคคุ้ง และเกาะแก่งจากนั้นกระแสน้ำจะเริ่มเอื่อยเพื่อให้ฝีพายทั้งหลายได้ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำจะถึงวังยาวจุดสิ้นสุดการล่องแก่งตอนล่าง หลังจบโปรแกรมล่องแก่ง และเปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งเรียบร้อยแล้ว หากยังมีเวลาเหลือสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดนครนายกยังมีให้ไปเที่ยวชมอีกหลายแห่ง ที่ไม่ควรพลาดก็คือ น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดนครนายก

งานมะยงชิด -มะปรางหวานและของดีนครนายก จัดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อแนะนำเผยแพร่มะยงชิด – มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะยงชิด – มะปรางหวาน และพืชผลทางการเกษตร งานไม้ดอกไม้ประดับและของดีองครักษ์  จัดเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี บริเวณคลอง ๑๕ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และประกวดการจัดสวนหย่อม งานประเพณีสงกรานต์วัดฝั่งคลอง จัดภายในวัดฝั่งคลอง วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี อำเภอปากพลี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูตเสื้อสูตผ้า พิธีเปรตพลี ตามขนบธรรมเนียมชาวไทยพวน พิธีบายศรีสู่ขวัญธรรมเนียมไทยพวน และการแสดงทางวัฒนธรรมชาวไทยพวน งานเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานในวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นวิ่งมาราธอน ครึ่งมาราธอน มินิมาราธอน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การแข่งขันเดิน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์  ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายก ตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีโดยเสด็จผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้มาประทับแรมบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน ในระหว่างประทับแรมอยู่นั้นนายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ ศาลแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อองครักษ์” และใช้เป็นชื่อของอำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นี้เป็นวังน้ำวน น้ำไหลเชี่ยวมาก และเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงนำไปทำพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษกเมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช การเดินทาง จากถนนรังสิต – นครนายก เลี้ยวขวา เข้าอำเภอองครักษ์ และเลี้ยวซ้ายเข้าทางไปโรงพยาบาลองครักษ์ ถึงโรงพยาบาลองครักษ์เลี้ยวขวา จากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำนครนายกก็จะถึงศาล  

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปากพลี นครนายก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ตั้งอยู่วัดฝั่งคลอง ตำบลปากพลี ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวน อายุราว ๒๐๐ ปี เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือในการทอผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และทำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๙๘๓๓ น้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด โดยเดินทางไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข ๓๓) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๘ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร เส้นทางสะดวกไปจนถึงบริเวณน้ำตก มีน้ำไหลผ่านแนวหินเป็นระยะ ๆ ลงมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย บริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่น ต้องเดินขึ้นเขาไป ๒ กิโลเมตร จึงจะสุดน้ำตก ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวที่สุด วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง จากตัวเมืองแยกซ้ายมือจากถนนสุวรรณศรไปตามทางหลวงสายนครนายก – ท่าด่าน (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙) ระยะทาง ๘ กิโลเมตร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

น้ำตกกะอาง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่ม จากตัวเมืองไปตามถนนสุวรรณศร ถึงอำเภอบ้านนาเยื้องกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา มีถนนแยกไปน้ำตกกะอางระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ลักษณะเป็นลานหินกว้างมีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว คือช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม) ฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ในบริเวณยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ บริเวณใกล้เคียงมีสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ และมีเนินเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดศรีกะอาง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเพิ่ม ประดิษฐาน “พระสัมพุทธสากยมุณีโลกนาถ” พระพุทธชินราชจำลอง องค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยอิฐถือปูนมีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๓๐ เมตร สร้างอยู่บนยอดเขาสูงจากพื้นดิน ๑๕๐ เมตร นอกจากนี้อุโบสถวัดศรีกะอางมีพระประธาน “พระพุทธพิชิตมาร (ญสส.)” สร้างอยู่บนยอดเขาริมแนวป่าเขาใหญ่สถาปัตยกรรมเลียนแบบสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยได้ต้นแบบจากวัดนางนองกรุงเทพมหานคร นำมาปรับเป็นแม่แบบในการก่อสร้างอุโบสถผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและจีน และเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๑๒๑๗ โรงเรียนเตรียมทหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

น้ำตกสาริกา และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง นครนายก

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก เสาหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่า ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ย้ายหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดงในโรงเรียนศรีนครนายก เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และได้ย้ายมาสร้างใหม่ริมแม่น้ำนครนายกภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยสร้างเป็นศาลาจัตุรมุข เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๔ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางองครักษ์ ๗๕ กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ ประมาณ ๑๙,๒๙๐ ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาของผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย ภายในมีสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบครอบครัวหรือหมู่คณะ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อย จปร. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในโรงเรียนได้ สถานที่น่าสนใจภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย จปร. ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร. พระบรมรูปอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศประทับเหนือพระราชอาสน์ ศาลาวงกลม หรือ ศาลาลม จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนนายร้อย ภายในศาลาวงกลมประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ […]