อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ และแหล่งท่องเที่ยวสีคิ้ว นครราชสีมา

เขื่อนลำตะคอง   ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๒ กิโลเมตร ตรงข้ามกับทางเข้าสวนเมืองพร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-สระบุรี) บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๙๓-๑๙๔ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียดในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อนำน้ำเหนือเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในด้านชลประทาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนในยามแดดร่มลมตก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และมีบ้านพักสวัสดิการสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา ติดต่อได้ที่ โทร. ๐๘ ๗๒๖๒ ๕๔๕๘ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ลักษณะของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยโรงไฟฟ้าใต้ดิน อ่างพักเก็บน้ำบนเขา อ่างพักเก็บน้ำตอนล่าง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานที่มีอยู่เดิม) อุโมงค์ใต้ดิน โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เอื้องประโยชน์ให้แก่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใช้หลักการทำงานผลิตไฟฟ้าแบบสะสมพลังงานโดยในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย คือหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าจะมีพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเหลือเกินความต้องการอยู่จำนวนหนึ่ง โรงงานไฟฟ้าฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินอยู่นั้น มาสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองที่ มีอยู่เดิมไปพักไว้ในอ่างพักน้ำที่ก่องสร้างขึ้นใหม่บนเขา แล้วจึงปล่อยน้ำลง มาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต …

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ และแหล่งท่องเที่ยวสีคิ้ว นครราชสีมา Read More »