Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

หอจดหมายเหตุ

  • Home
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นการสื่อสารความรู้ให้กับผู้เข้าชม ให้เข้าใจสาระทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้โดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก ในบริเวณเทคโน ธานี ตัวอาคารโดดเด่นด้วยการออกแบบเป็นรูปลูกเต๋า ภายในจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินไปพร้อมกับการเรียนรู้ ชั้นที่ ๑ จัดแสดงภาพ และผลงานนักวิทยาศาสตร์ การจำลองลูกโลกขนาดใหญ่ ชั้นที่ ๒ จัดแสดงหุ่นจำลอง ลูซี่ที่ทำจากฟอสซิล เป็นรูปเหมือนที่แสดงถึงการกำเนิดมนุษย์คนแรก ยานอวกาศและมนุษย์อวกาศจำลอง ชั้นที่ ๓ เป็นอุโมงค์เงาและเรือนไม้ จัดแสดงในเรื่องของแสง ชั้นที่…