Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

คลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองยันเป็นหนึ่งในคลองสายย่อยที่แยกมาจากน้ำตาปี ไหลผ่าน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ล่องแพไม้ไผ่ชมลำคลอง เที่ยวสวนเกษตร แนวรอยต่อชุมพรที่เช […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

ล่องแพไม้ไผ่สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ บนสายน้ำ สังขละบุรี เป็นอำเภอสุดท้ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สนุกได้ทั้งล่องแพไม้ไผ่ และเล่นน้ำชิมอาหารริมธาร อำเภอแ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่

ล่องแพไม้ไผ่ นั่งช้าง ชมหมู่บ้านชาวเขา อำเภอแม่แตง ตั้ง […]