Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

ล่องแก่งไปชมมหานทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก

ในอดีตการจะเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูถือว่าไม่ง่ายนัก เพ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู น้ำตกหินปูนที่อลังการที่สุด และสวยที่สุดของ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

น้ำตกทีลอจ่อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกจากฟากฟ้า ของแถมจากกิจกรรมล่องแก่งสู่ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

ถ้ำตะโค๊ะบิ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ถ้ำตะโค๊ะบี ถ้ำหินปูนแสนสวย ใกล้น้ำตกทีลอซู อุ้มผาเป็นอ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

เที่ยวน้ำตกทีลอซู ล่องแพล่องแก่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

อำเภออุ้มผาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๕๙ กิโลเมตร มีชาย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

ไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก

นํ้าตกทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า นํ้าตกดำ แต่เดิมช […]