Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ตลาดน้ำนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา

ตลาดน้ำอื่นๆ ที่ใช้คำว่า ตลาดร้อยปี อันแสดงถึงความเก๋าท […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

ตลาดร้อยปี ตลาดคลองสวน ฉะเชิงเทรา

คลองประเวศบุรีรมย์ที่ทอดยาวจากสมุทรปราการเข้าเขตฉะเชิงเ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัด​โสธรวรา​ราม​วรวิหาร​​ อยู่​ใน​เขตเทศบาล​เมือง​​ริมแ […]