Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน แช่น้ำแร่ แลน้ำตก จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีธรรมชาติเด่นในด้านน้ำ น้ำแรกคือ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

พายเรือคายัก เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

เริ่มด้วยแพลาก จบด้วยพายเรือคายัก เขื่อนกิ่วลมสร้างขึ้น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

น้ำตกแม่แก้ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง

น้ำตกแม่แก้ สวยงามทั้งน้ำตก และโพรงถ้ำ อุทยานแห่งชาติถ้ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

น้ำตกวังแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดลำปาง

น้ำตกวังแก้ว น้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดของลำปาง แม้อุทยานแ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่เที่ยวอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วัดปงยางคก มีวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งเป็นวิหารไม้เก่า […]