Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

จังหวัดลำปาง

  • Home
  • อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน แช่น้ำแร่ แลน้ำตก จังหวัดลำปาง

อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน แช่น้ำแร่ แลน้ำตก จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีธรรมชา…

พายเรือคายัก เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

เริ่มด้วยแพลาก จบด้วยพายเรือคา…

น้ำตกแม่แก้ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง

น้ำตกแม่แก้ สวยงามทั้งน้ำตก แล…

น้ำตกวังแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดลำปาง

น้ำตกวังแก้ว น้ำตกหินปูนที่สวย…

สถานที่เที่ยวอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วัดปงยางคก มีวิหารพระแม่เจ้าจา…