Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ซีอีโอคนใหม่ ไมโครซอฟท์ รวยเวอร์ รายได้สูงลิ่ว ปีแรกทะลุ 540 ล้านบาท

Bynakab

Feb 8, 2014

ซีอีโอคนใหม่ ไมโครซอฟท์ รวยเวอร์ รายได้สูงลิ่ว ปีแรกทะลุ 540 ล้านบาท

ซีอีโอคนใหม่ ไมโครซอฟท์ รวยเวอร์ รายได้สูงลิ่ว ปีแรกทะลุ 540 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *