Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นธนาคารของรัฐเพื่อประชาชน ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการประหยัด นับเป็นธนาคารประเภท savings bank แห่งแรกของไทย พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติการดำเนินงานของธนาคารออมสินตั้งแต่อดีต ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานรุ่นเก่า เครื่องออกสลากออมสิน สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน กระปุกออมสินที่ธนาคารใช้แจก และกระปุกออมสินของชาติต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี จีน ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา…

สถานที่ท่องเที่ยวเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน) ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์ ติดกับกรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม ๖ เป็นหน่วยงานในความดูแลของสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมวัตถุพวก แร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์ และเครื่อง มือเครื่องใช้โบราณที่ทำาจากแร่ หิน มาจัดแสดง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. ด้านธรณีวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องกำเนิดโลก การเปลี่ยน แปลงเปลือกโลก…

สถานที่ท่องเที่ยวเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง ทั้งยังประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชื่อ “Marble Temple” พระประธานของวัดจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก บริเวณพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถเรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ ๕๒ องค์ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงรวบรวมมาจากหัวเมืองต่างๆ และต่างประเทศ หรือ www.watbencha.com พระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๑ ด้วยเงินที่ประชาชนได้เรี่ยไรสมทบทุน โดย จ้างนายช่างชาวฝรั่งเศสแห่งบริษัท ซุซ เซอร เฟรส…

สถานที่ท่องเที่ยวเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก ประดิษฐานอยู่ในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ความสูงจากเท้าม้าถึงยอดพระมาลา ๙ เมตร ฐานอนุสาวรีย์ เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๘.๙๐ เมตร กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓.๙๐ เมตร สองด้านของแท่นฐาน มีรูปปั้นนูนด้านละ ๒ กรอบรูป ถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์ ๔ กรอบ คือ รูปประชาชนทุกวัยแสดงอาการโศกเศร้าหมดความหวังเมื่อกรุงแตก, รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพ, รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้ข้าศึก,…

เรื่องย่อละครก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล

เรื่องย่อละครก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล ละครเรื่องใหม่ ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล คว้านางเอกวัย 30 อัพอย่าง จอย รินลณี ศรีเพ็ญ, เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา, วิกกี้ สุนิสา เจทท์ มาประกบคู่กับพระเอก อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ, อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล และ ปอ ทฤษฏี สหวงษ์ เรื่องย่อ…3 สาวเพื่อนซี่ต้องผิดใจจนแตกหักกัน เมื่อ…

กิ๊บซี่ ใบเตย แข่งเซ็กซี่ อย่ามโน

เซ็กซี่ทวีคูณ เอ่ยชื่อ กิ๊บซี่ ใบเตย ทุกคนต้องรู้จัก เพระเธอเป็น “เซ็กซี่ดัง” แห่งยุค กิ๊บซี่ วนิดา เติมธนาภรณื หรือ กิ๊บซี่ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ เดินทางสายนักร้องเซ็กซี่มายาวนานส่วน “ใบเตย อาร์สยาม” หรือ สุธีวัน ทวีสิน คว้าฉายา “สั้นเสมอหู” มาครอบครองเพราะเธอ สั้น และ แซบ จริงๆ เคลียร์นะค้า ใบเตย…

พระราชวังเดิม และสถานที่ท่องเที่ยว เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยสมัยนั้นกรุงเทพฯเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา พระราชวังเดิมแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐ พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีของไทย เพื่อเป็นที่ประทับและว่าราชการ พร้อมกับมีการปรับปรุงป้อมวิไชยเยนทร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพ พระราชวังเดิมนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทย หลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ให้เห็นในพระราชวังเดิมได้แก่ ท้องพระโรง…

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๒ เป็นพิพิธภัณฑ์เขตที่สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานครริเริ่มขึ้น เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน ที่มาของชื่อเขตบางขุนเทียน สวนผลไม้ในเขตบางขุนเทียน สวนส้มบางมด การทำนาในอดีต ข้าวของ เครื่องใช้สมัยโบราณ เรื่องราวของสัณฐานกรุงเทพฯ เส้นทางเดินทางของ พระเจ้าตากสินมหาราช บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวบางขุนเทียน เช่น สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ป่าชายเลนในเขตบาง ขุนเทียน และสถานที่น่าสนใจภายในเขต นอกจากนี้ยังสามารถเช่ารถจักรยานเที่ยวชมป่าชายเลน…

ตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำวัดไทร ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ฝั่งธนบุรี เคยเป็นแหล่งเที่ยวชมวิถีชีวิตทางน้ำที่เคยรุ่งเรืองในอดีต แต่ได้ถูกทิ้งร้างให้ซบเซาเนื่องจากมีถนนหลายสายเกิดขึ้นในพื้นที่ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยที่สวยงามอีกครั้งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามทางน้ำ เส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่คลาคล่ำไปด้วยเรือขายสินค้าจากสวน และการซื้อขายสินค้าบนบกริมฝั่งคลองสนามชัยหน้าตลาดน้ำาวัดไทร โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และแวะชมตำหนักทอง หอกลองเก่า สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาในวัดไทร เก๋งจีนที่ประทับรัชกาลที่ ๓ ตุ๊กตาจีนล้ำค่าในวัดราชโอรส นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ และภาพเขียนเรื่องสามก๊กที่วัดนางนอง นมัสการหลวงปู่เฒ่าวัดหนัง และชมการ แสดงสาธิตการจับงูที่สวนงูริมฝั่งคลองด่าน การเดินทาง สามารถใช้ถนนเอกชัยซึ่งตัดผ่านวัดไทร หรือนั่งรถประจำทางสาย ๔๓ หรือ ๑๒๐ จากวงเวียนใหญ่ หากเดินทางทางเรือสามารถเช่าเรือจากท่าช้างล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเข้าคลองต่างๆ มายัง…

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กำนันชูชาติ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บ้านพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐/๑๗ หมู่ ๑๗ หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซอยคลองโพ ๒ ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หากขับรถมาตามถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ไปด้านทางรถไฟหรือคลองมหาสวัสดิ์จนสุด จะพบถนนศาลาธรรมสพน์ เลี้ยวซ้ายไปตามป้าย พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงข้าวของของชาวเมืองชาวบ้านทั้งของเก่าและของใหม่ หลากหลายประเภท เช่น ของเล่น หนังสือ เครื่องเขียน เครื่องครัว และของใช้ในชีวิตประจำาวันต่างๆ จึงเปรียบเสมือนคลังมรดกถ่ายทอดอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างอยู่ในพื้นที่ ๕๘ ตารางวา…