Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองร้อยสาย คือชื่อเรียกดินแดนเล็กๆ บริเวณปากแม่น้ำตาปี ที่เต็มไปด้วยลำคลอง สายน้อยมากมายเชื่อมต่อกันกินพื้นที่กว่า 6 ตำบล แถมสองฝั่งคลองยังอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว และป่าจากที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนว อีกทั้งวิถีขีวิตการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในแถบนี้ยังมีความน่าสนใจ จึงได้มีการผลักดันพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

การล่องเรือท่องเที่ยวเส้นทาง คลองร้อยสาย มักเริ่มต้นโปรแกรมตั้งแต่เช้า ราว 8-9 โมง พาหนะเป็นเรือหางยาวขนาดบรรทุกประมาณ 6-8 คน พร้อมเทียบท่าริมปม่น้ำตาปี ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ลักษณะจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำประมงพื้นบ้าน ทำสวนมะพร้าว และงานหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ในช่วงแรกเรือจะพาคุณชมพรรรไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน ก่อนพาไปชมวิถีชีวิตริมคลองทั้งการทำสวนเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน แล้วแวะเที่ยวชมวัดบางใบไม้ เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนละแวกนั้น ต่อด้วยการแวะชมแวะซื้องานหัตถกรรมจากมะพร้าว ผักตบชวา และการเขียนผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับตัวเมือง หรือเลือกนอนพักแบบโฮมสเตย์สักคืน เพื่อล่องเรือชมหิ่งห้อยในช่วงค่ำ ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ที่ตั้ง คลองชนาดเล็กมากมาย ใกล้ปากแม่น้ำตาปี กินพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ ให้คุณใช้ถนนพระราม 2  (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกออกทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนมาใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง มีให้บริการทั้งสายกรุงเทพฯ-สุราณฎร์ธานี, กรุงเทพฯ-เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง

โดยรถไฟ คุณสามารถนั่งรถจากสถานีหัวลำโพง ไปยังสุราษฎร์ธานี (ในอำเภอพุนพิน) ได้ทุกวัน โดยมีให้เลือกทั้งรถแบบธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และด่วนพิเศษ โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 9-11 ชั่วโมง

ส่วนการเดินทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็แสนสะดวก เพราะมีทั้งรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก ให้บริการทั้งภายในตัวเมือง รวมถึงต่างอำเภอ โดยมีจุดจอดหลักๆ อยู่บริเวณหน้าตลาด และสถานีขนส่ง

ฤดูท่องเที่ยว ช่วงที่ล่องเรือดีที่สุด คือ ช่วงเช้าก่อน 9 โมงเช้าแดดจะไม่ร้อนมาก และช่วงเย็นประมาณ 16.00 น. ราคาเรือลำละ 400 บาท นั่งได้ 6 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก มีกิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อย รวมถึงเที่ยวชมวิถีชีวิต พร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองร้อยสายแม่น้ำตาปี โทรศัพท์ 086 267 6695, 077 205 323

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *