Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครคลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อได้ยินชื่อพันท้ายนรสิงห์ หลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับตำนานที่กล่าวถึงความซื่อสัตย์ ของพันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือพระที่นั่งที่ต้องสิ้นชีพเพราะความคดเคี้ยว แถมเต็มไปด้วยโค้งหักศอกและกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ทำให้เรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 ) ครั้นเสร็จประพาสต้นไปตามลำคลอโคกขาม เกิดอุบัติเหตุขนกับกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองทำให้โขนเรือหักตกลงในน้ำ และเพื่อรักษาความศักด์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมือง พันท้ายนรสิงห์จึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล ทั่งที่เป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรงจนยากต่อการบังคับเรือจริงๆ ถึงแม้จะฝืนพระทัยแค่ไหน สุดท้ายแล้วก็จำต้องมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วรับสั่งให้ทำศาลสูงเพียงตา พร้อมนำศีรษะ กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัย ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นไปไว้บนศาล เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี

หลังจากเหตุการครั้งนั้นพระเจ้าเสือจึงโปรดให้เจ้าพระยาราชสงครามเป็นแม่กองคุมไพร่พลจำนวน 3,000 คน ขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2248 ให้ตรงเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนโดยมีขนาดกว้างราว 5 วา ลึก 6 ศอก หลังจากแล้วเสร็จในปี 2252 พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อขุดเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า “คลองสนามไชย” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองมหาชัย” ส่วนชื่อ “คลองถ่าน” เป็นชื่อที่คุ้นหูชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมชมคือ วัดโคกขาม ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดพันท้ายนรสิงห์ ไปประมาณ 3 กิโลเมตร โดดเด่นที่เป็นวัดเก่าแก่ พระอุโบสถหลังเก่ามีใบเสมาล้อมรอบ ด้านหน้ามีเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้ว สถาปัตยกรรมเป็นแบบอยุธยา แถมยังเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวกันกับตำนานของพันท้ายนรสิงห์อีกด้วย

ที่ตั้ง บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ ให้ใช้ถนนพระราม 2 หรอืถนนธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านบางขุนเทียนพอถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ จะมีทางแยกไปวัดโคกขาม ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางโดยผ่านวัดโคกขามจะมีป้ายบอกทางไปศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นจุดลงเรือ

โดยรถประจำทาง มีรถสายกรุงเทพ-สมุทรสาคร ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถึงตัวเมืองสมุทรสาคร ก่อนต่อด้วยรถสองแถวรับจ้าง

โดยรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ให้ขึ้นรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จากสถานีรถไฟมหาชัยให้นั่งเรือข้ามฝั่งมายังท่าฉลอง เพื่อต่อรถไฟที่สถานีบ้านแหลม จากนั้นเหมารถสองแถวอีกหนึ่งต่อ

ฤดูท่องเที่ยว เที่ยวชมได้ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ ริมคลองโคกขาม มีเรือหางยาวให้บริการแบบเหมาลำราคา 600 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน พร้อมมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้ตลอดเส้นทางท่องเที่ยวสองฝั่งคลองโคกขาม

อบต. พันท้ายนรสิงห์ โทรศัพท์ 034 478 461

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *