Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี

ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรีล่องเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี
ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์  จังหวัดนนทบุรี
ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี

ล่องเรือชมวัด เที่ยวสวนทุเรียนเมืองนนท์

คลองอ้อมนนท์นับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ต่อเนื่องมาจากคลองบางกอกน้อย โปรแกรมเที่ยวคลองอ้อมนนท์จึงนิยมจัดเที่ยวควบคู่กับคลองบางกอกน้อย ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากกรุงเทพ หรือจะเลือกเที่ยวชมแต่คลองอ้อมนนท์เพียงแห่งเดียวก็ได้บริเวณท่าน้ำนนท์มีเรือให้บริการเช่นกัน ระหว่างทางมีวัดริมน้ำบรรยากาศดีๆ ให้ชมวิวไหว้พระทำบุญกันหลายแห่ง และยังมีสวนทุเรียนอันขึ้นชื่อของเมืองนนท์ให้แวะชิมกันด้วย

สำหรับประวัติคลองอ้อมนนท์แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เมื่องพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา คลองลัดเกิดการขยายใหญ่ขึ้นกว่าเส้นทางเดิม จึงได้มีการแต่งตั้งให้คลองสายใหม่ได้ชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแทน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก็ได้ถูกเรียกชื่อเป็นคลองแทน โดยในส่วนของจังหวัดนนทบุรีก็ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ คลองอ้อมนนท์ ปัจจุบันเป็นคลองแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรี จากนั้นไหลผ่านเขตบางใหญ่จรดคลองบางกรวย และไหลออกมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยารวมระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร

ในด้านการท่องเที่ยวคลองอ้อมนนท์ถือเป็นเส้นทางล่องเรือยอดนิยมอีกเส้นทางหนึ่ง เพราะแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองอ้อมนนท์จึงมีประวัติศาสตร์น่าสนใจ และยังเป็นคลองที่มีทิวทัศน์อันงดงามให้ชมตลอดสองฝั่งคลอง โดยเฉพาะวัดวาอารามริมน้ำมีให้ชมมากมายหลายแห่ง เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดเสาธงหิน วัดศรีราษฏร์ วัดมะเดื่อ วัดประชารังสรรค์ วัดขวัญเมือง และวัดโตนด นอกจากนี้ระหว่างการล่องเรือยังสามารถแวะเที่ยวชมสวนทุเรียนในตำบลบางรักน้อยกันด้วย ซึ่งทุเรียนนนท์ถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของชาวนนทบุรีมาช้านาน ภายในศูนย์จึงมีผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปให้เลือกซื้อเป็นของฝากกันหลายชนิด จากนันโปรแกรมเที่ยวคลองอ้อมนนท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในเส้นทางนี้ยังสามารถล่องออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วย จึงสามารถแวะไปเที่ยวเกาะเกร็ด และวัดไผ่ล้อมได้ไม่ยาก โดยหลังจากเที่ยวชมเสร็จเรือก็จะกลับมาส่งยังท่าน้ำนนท์เช่นเดิม เป็นอันจบโปรแกรมเที่ยวคลองอ้อมนนท์

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง การนั่งเรือเที่ยวคลองอ้อมนนท์สามารถเริ่มต้นได้จากคลองบางกอกน้อยในกรุงเทพ มีท่าเรือให้บริการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบางกอกน้อย หรือจะเริ่มต้นจากท่าน้ำนนทบุรีก็ได้เช่นกัน มีเรือให้บริการทั้งเรือโดยสาร และเรือหางยาวให้เช่าเหมาแบบส่วนตัว ค่าบริการแบบเหมาประมาณ 300 บาท/ลำ

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยรูปแบบการล่องเรือคลองอ้อมนนท์ส่วนใหญ่เป็นการเที่ยวชมวัด ชมสวนผลไม้ คุณจึงควรเตรียมน้ำดื่ม และขนมติดตัวไปด้วย เพราะระหว่างทางไม่มีให้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *