Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกปิตุ๊โกร จังหวัดตากน้ำตกปิตุ๊โกร จังหวัดตาก
น้ำตกปิตุ๊โกร จังหวัดตาก
น้ำตกปิตุ๊โกร จังหวัดตาก

น้ำตกรูปหัวใจ กลางผืนป่าใหญ่ของจังหวัดตาก

อำเภออุ้มผาง ด้วยความเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของไทย นอกจากน้ำตกทีลอซูอันโด่งดังแล้ว ภายในอุ้มผางจึงยังคงมีน้ำตกสวยกลางป่าใหญ่ให้ไปผจญภัยกันอีกหลายแห่ง แต่โปรแกรมที่ว่ากันว่าเหนื่อย และผจญภัยที่สุด ก็คือ โปรแกรมเที่ยวน้ำตกปิตุ๊โกร เพราะเป็น้ำตกที่เที่ยวเองไม่ได้ต้องการใช้บริการจากผู้ประกอบการท้องถิ่น แถมยังต้องเดินป่าฝ่าดงปีนเขาในช่วงฤดูฝนกันกว่า 3 วัน 2 คืน จึงจะได้พบน้ำตกชื่อเรียกยากแห่งนี้ แต่เมื่อไปถึงรับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะคุณจะได้ชมน้ำตกรูปหัวใจกลางผืนป่าใหญ่ของตากที่หาชมกันได้ไม่ง่าย

การเที่ยวชมน้ำตกปิตุ๊กโกร จะเริ่มเดินทางจากตัวเมืองอุ้มผาง โดยช่วงแรกต้องนั่งรถมายังบ้านกุยเลอตอระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หากออกแต่เช้าประมาณเที่ยงถึงบ้านกุยเลอตอ จากนั้นเตรียมสัมภาระเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดกันฝนให้เรียบร้อย ส่วนสัมภาระหนักๆ ให้ลูกหาบช่วงถือไป เมื่อพร้อมก็เริ่มเดินเข้าสู่ป่าใช้เวลาเดินลุยป่าข้ามห้วยบนเขากันประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแค้มป์แทบหมดแรงช่วงเวลาที่เหลือพักแรมเอาแรงกันก่อนหนึ่งคืน จากนั้นรุ่งเช้าเดินต่อขึ้นเขาไปจะเริ่มเห็นน้ำตกปิตุ๊โกร แต่ทางช่วงนี้ลื่นและชันจึงต้องใช้เวลากันอีก 4 ชั่วโมง จึงจะได้เห็นน้ำตกปิตุ๊โกรในมุมสูงที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุด น้ำตกปิตุ๊โกรเป็นน้ำตกที่มีน้ำให้ชมกันเพียงช่วงฤดูฝนเท่านั้น  หากมาช่วงอื่นจะพบแต่หน้าผาหินจึงไม่คุ้มค่าแก่การมาชม โดยลักษณะเด่นของน้ำตกหากมองออกไปจะเห็นสายน้ำสองสายไหลลงมาจากภูเขาสูงประมาณ 500 เมตร มาบรรจบกันตรงกลางคล้ายกับตัวอักษร Y ส่วนบางคนก็บอกคล้ายกับรูปหัวใจมากกว่า ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน จากนั้นคืนนี้ต้องพักกลางป่ากันอีกหนึ่งคืน

รุ่งเช้าจากจุดพักแรมยังสามารถชมทะเลหมอกผ่านผืนป่าฝั่งพม่าได้อย่างสวยงามด้วย ชมวิวกินข้าวกันสักพักพอมีแรงก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกุยเลอตอ ขากลับเร็วหน่อยเพราะเป็นทางลงเขาใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้น ถึงบ้านกุยเลอตอจะมีรถมารอรับกลับตัวเมืองอุ้มผาง ด้วยระยะทางที่ไกล แถมต้องเดินป่าลุยน้ำเปียกปอนกันในช่วงฤดูฝน โปรแกรมเที่ยวน้ำตกปิตุ๊โกรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจอันแข็งแกร่งเท่านั้น

ที่ตั้ง บ้านกุยเลอตอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การเดินทาง จากตัวเมืองอุ้มผาง ไปบ้านกุยเลอตอระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินป่า 4 ชั่วโมง และค้างแรมกลางป่ากันอีก 1 คืนถึงจะพบน้ำตกปิตุ๊โกร

ฤดูท่องเที่ยว ฤดูฝน

สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณน้ำตกไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ นักท่องเที่ยวต้องนำสัมภาระไปด้วยตนเอง ซึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดคือ จ้างผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งจะมีไกด์นำทาง และลูกหาบคอยให้บริการแบกสัมภาระอาหาร และน้ำดื่ม

ภูดอย แคมป์ไซท์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 055 561 049, 055 561 580

แค้มป์สุขเสถียร โทรศัพท์ 055 809 104, 081 811 1166, 081 281 5323

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *