Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

บ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรังบ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง
บ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง
บ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชม 100 กระชัง พายเรือคายักชมผาหินงาม

หลังจบโปรแกรมเที่ยวเกาะต่างๆ ในบริเวณหาดปากเมงแล้ว หากมีเวลาเหลือหลายคนจะนิยมขับรถเที่ยวชมชายหาดอื่นๆ ของตรังกันต่อ แต่หากอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวป่าชายเลนชมสัมผัสวิถีขีวิตชาวบ้านอันโดดเด่นของตรังก็ต้องไม่พลาดมาเที่ยวชมที่นี่ บ่อหินฟาร์มสเตย์ในอำเภอสิเกา เพราะที่นี่มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือชมป่าชายเลน พายคายักอ่าวบุญคง และชม 100 กระชังปลา ในคลองสิเกาให้สัมผัสธรรมชาติกันอย่างเต็มอิ่ม

บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ในตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำเนิดขึ้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถินที่นำจุดเด่นของธรรมชาติรอบด้าน และวิถีชีวิตพื้นบ้านของบ่อหินมาจัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน กิจกรรมของบ่อหินฟาร์มสเตย์จึงเป็นเน้นในด้านกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน เริ่มตั้งแต่การล่องเรือไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ่อหินที่โดดเด่นในด้านการเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ ในกระชัง ซึ่งว่ากันว่ามีกระชังต่างๆ ในลำคลองสิเกาแห่งนี้กว่า 100 กระชังเลยทีเดียว โดยนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชัง และการวางลอบปู อวนกุ้ง ตกหมึกด้วยตนเองกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรมให้ไปสัมผัสกันอีกมาก เช่น นั่งเรือหางยาวไปชมป่าชายเลน ชมบ่อน้ำพุร้อนกลางป่า และพายเรือคายัคอ่าวบุญคง ซึ่งเป็นอ่าวที่มีหน้าผาหินสูงชันอันงดงามให้ชมตลอดแนว

สำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มคณะทางบ่อหินฟาร์มสเตย์ยังมีกิจกรรมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทางชุมชนให้ด้วย เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลให้เหล่าพะยูน กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะสนุกสนาน และมีประโยชน์ต่อสังคมแล้ว มาเที่ยวที่นี่ก็ยังได้พักผ่อนแบบโอมสเตย์ ชิมอาหารซีฟู้ดรสเลิศอันสดสะอาดฝีมือชาวบ้านกันด้วย

ที่ตั้ง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเภา จังหวัดตรัง

การเดินทาง จากอำเภอเมืองตรัง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4046 (ตรัง-สิเกา) ไปทางอำเภอสิเกา ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ถึงอำเภอสิเกาเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4001 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบบ่อหินฟาร์มสเตย์

ฤดูท่องเที่ยว พฤศจิกายน-เมษายน

สิ่งอำนวยความสะดวก บ่อหินฟาร์มสเตย์มีห้องพักแบบเรียบง่ายสไตล์โมสเตย์แต่ใกล้ชิดธรรมชาติให้บริการหลายห้อง นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และอาหารซีฟู้ด

บ่อหินฟาร์มสเตย์ โทรศัพท์ 081 892 7440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *