Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ทีลอเล สุดยอดเส้นทางผจญภัยบนสายน้ำของอุ้มผาง จังหวัดตากทีลอเล สุดยอดเส้นทางผจญภัยบนสายน้ำของอุ้มผาง จังหวัดตาก
ทีลอเล สุดยอดเส้นทางผจญภัยบนสายน้ำของอุ้มผาง จังหวัดตาก
ทีลอเล สุดยอดเส้นทางผจญภัยบนสายน้ำของอุ้มผาง จังหวัดตาก

โปรแกรมล่องเรือยางสู่น้ำตกทีลอเลนั้น เป็นเส้นทาง เป็นเส้นทางล่องแม่น้ำแม่กลองตอนล่างของอุ้มผาง ซึ่งเป็นช่วงลำน้ำที่มีแก่งน้อยใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างทางกว่า 14 แก่ง และแต่ละแก่งยังมีความยากในระดับ 4-5 ทั้งนั้น แถมยังต้องค้างแรมกลางป่ากันอีกคืน และขากลับยังต้องเดินเท้าหรือนั่งช้างกันอีกเป็นวัน เส้นทางล่องแก่งทีลอเลจึงต้องอาศัยทั้งร่างกาย และความกล้าของจิตใจมากกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในอุ้มผาง เส้นทางนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดเส้นทางล่องแก่งผจญภัยของอุ้มผางมาช้านาน

สำหรับเส้นทางไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอเลจะเริ่มต้นด้วยการนั่งรถจากอุ้มผางไปหมู่บ้านปะหละทะ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร จากนั้นค่อยลงเรือยางกันต่อ ซึ่งหลังจากมาถึงจุดปล่อยเรือคุณจะได้รับการสาธิตการพายเรือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ศัพท์ที่ใช้ระหว่างล่องแก่ง ช่วงแรกพายไปไม่นานก็จะพลแก่งเลกะติเป็นแห่งแรก ต่อด้วยแก่งบันได แก่งตุ๊กแก แก่งหักศอก แก่งน้ำตกน้อย และแก่งคนมอง เป็นแก่งใหญ่ล่องสนุกสุดของลำน้ำสายนี้ เมื่อผ่านแก่งนี้ไปจะพบหาดทรายกว้างผู้ประกอบการจะใช้เป็นที่ตั้งแค้มป์ จากจุดนี้จะต้องล่องเรือยางไปอีก 2 แก่ง จะถึงน้ำตกทีลอเล บางคณะจะล่องต่อไปยังทีลอเลเลย แต่บางคณะก็จะรอไปชมในช่วงเข้าเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุด

หลังอาหารเช้าล่องแก่งกันต่อประมาณ 40 เมตรจะพบแก่งกะซอจิ๊เก ลักษณะเป็นโขดหินใหญ่ตั้งตระหง่านขวางลำน้ำแม่กลอง กระแสน้ำถูกแยกออกเป็นสองสายแล้วไหลบรรจบกันที่แก่ง จากนั้นจะพบแก่งอกแตก แก่งเล็กๆ ยาวประมาณ 60 เมตร เป็นแก่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงเป็นเกลียวคลื่น และหลุดจากแก่งไปประมาณ 200 เมตร จะพบน้ำตกทีลอเล คำว่าทีลอเลเป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกหินตัวน้ำตกสูงราว 80 เมตร มีสายน้ำไหลเป็นม่านสวยงามลงมายังลำน้ำแม่กลอง หากเป็นช่วงหนาวน้ำลดจะมีโขดหินใต้น้ำตกให้ไปยืนเล่นน้ำกันด้วย

สำหรับโปรแกรมล่องเรือยางจะสิ้นสุดกันที่นี่ จากนั้นต้องใช้เชือกช่วยกันลากเรือทวนสายน้ำ เดินรมตลิ่งพาเรือกลับไปยังจุดตั้งแคมป์ จากนั้นกินข้าวให้อิ่มเพราะต้องเดินเท้ากลับหมู่บ้านปะหละทะ หากไม่อยากเดินทางผู้ประกอบการมีบริการนั่งช้าง แต่ต้องแจ้งผู้ประกอบการตั้งแต่ก่อนลงเรือ โดยทั้งสองวิธีจะใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งวันเต็มเช่นกัน เพราะระยะทางจากแค้มป์สู่บ้านปะหละทะนั้นประมาณ 35 กิโลเมตร บางคณะเดินไม่ไหว หรือเมาวิงเวียน การนั่งช้างจะต้องค้างแรมกลางป่าอีกคืน ส่วนคณะไหนยังไหวเมื่อถึงบ้านปะหละทะแล้วก็ต้องนั่งรถกลับรีสอร์ตในตัวเมืองอุ้มผางอีก 27 กิโลเมตร ถึงรีสอร์ทร่างกายแข็งแกร่งดุจหินผาจะไปล่องแก่งที่ไหนต่อก็สบายแล้ว

ที่ตั้ง  เขตผืนป่าตอนบนของลำน้ำแม่กลอง บริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก

การเดินทาง  น้ำตกทีลอเลไม่มีถนนเข้าถึง การเดินทางต้องนั่งเรือล่องแก่งเข้าไปเท่านั้น และต้องค้างแรมกลางป่า 1 คืน ส่วนขากลับต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือเลือกนั่งช้างกลับ โดยจุดเริ่มต้นการล่องแก่งคือที่หมู่บ้านปะหละทะ ห่างจากอำเภออุ้มผางประมาณ 27 กิโลเมตร

ฤดูท่องเที่ยว  ปลายฝนต้นหนาว เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

สิ่งอำนวยความสะดวก  สำหรับการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอเล จำเป็นต้องพักแรมกลางป่า 1 คืน ในด้านที่พักแรม อาหาร น้ำดื่ม จะมีผู้ประกอบการคอยจัดเตรียมไว้ให้อย่างพร้อมสรรพ

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง โทรศัพท์ 055 561 338

ภูดอย แคมป์ ไซท์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 055 561 049, 055 561 580, 081 886 8783

แค้มป์สุขเสถียร โทรศัพท์ 055 809 104, 081 811 1166, 081 281 5323

ทีลอซู ริเวร์ไซด์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 055 809 184, 081 862 0533

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *