น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
น้ำตกปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

น้ำตกปะหละทะ ชมน้ำตกหินปูน ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเลี้ยงช้าง

หมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในอุ้มผาง ภายในหมู่บ้านจึงมีไฟฟ้า และโทรศัพท์ใช้กันเหมือนกับบ้านเรือนในตัวเมืองอุ้มผาง แต่ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดถือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างกันมากที่สุดในอุ้มผาง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะแห่งนี้จึงเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ ในอุ้มผางอีกหลายแห่ง เช่น ล่องเรือยางไปน้ำตกทีลอเล นั่งช้างดูน้ำตกทีลอซู บ้านกะเหรี่ยงโขะทะ บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ และน้ำตกปะหละทะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้หมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งนี้มากที่สุด

น้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง ของตำบลแม่ละมุ้ง ปัจจุบันรับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะสามารถไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกมีเส้นทางรถเข้าถึงเกือบถึงน้ำตก เป็นเส้นทางดินหากมาช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องลุยกันหน่อย จากนั้นเดินตามเส้นทางเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะพบน้ำตกปะหละทะตั้งอยู่กลางป่าอย่างสวยงาม จุดเด่นของน้ำตกปะหละทะคือความกว้างวางตัวเป็นแนวยาว และละหลั่นเป็นชั้นอย่างชัดเจนประมาณ 3 ชั้น ด้วยความเป็นน้ำตกหินปูนจึงมีความสวยงาม และสามารถเดินเล่นตามชั้นต่างๆ ได้อย่างดีเพราะไม่มีตะไคร่จับตัว โดยบริเวณเบื้องล่างน้ำตกเป็นแอ่งน้ำใหญ่ไหลเป็นลำธารออกไป หากมาเยือนในช่วงฤดูฝนน้ำจะเยอะจนท่วมชั้นน้ำตก นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุดของน้ำตกปะหละทะแห่งนี้

หากยังพอมีเวลาจากหมู่บ้านปะหละทะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของอุ้มผางให้ไปผจญภัยกันต่ออีกแห่ง ได้แก่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันออก) จากหมู่บ้านกะหรี่ยงมีเส้นทางลูกรังไปที่ทำการเขตฯ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร มีกิจกรรมเด่นคือ ศึกษาพรรณไม้ ชมนก ชมผีเสื้อ และส่องสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง กวาง เม่น เลียงผา ฯลฯ

ที่ตั้ง น้ำตกปะหละทะ หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การเดินทาง จากตัวเมืองอุ้มผาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 ไปทางสบแม่ละมุ้ง ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ จากหมู่บ้านกระเหรี่ยงเซปละ  ขับรถไปตามทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านปะหละทะ

ฤดูท่องเที่ยว ตลอดปี สวยสุดปลายฝนต้นหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ ส่วนใหญ่จะเลือกพักในตัวเมืองอุ้มผาง และขับรถมาเที่ยวเองหรือซื้อทัวร์นำเที่ยวจากผู้ประกอบการในอุ้มผาง

ภูดอย แคมป์ ไซท์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 055 561 049, 055 561 580, 081 886 8783

แค้มป์สุขเสถียร โทรศัพท์ 055 809 104, 081 811 1166, 081 281 5323

ทีลอซู ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 055 809 184, 081 862 0533

อุ้มผาง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โทรศัพท์ 02 808 2315, 086 564 2439

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version