Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกซู่ซ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำตกซู่ซ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำตกซู่ซ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำตกซู่ซ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกซู่ซ่า ราวัลจากกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย

น้ำตกชื่อน่าสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปางมะผ้า การเดินทางด้วยเท้าไปสู่น้ำตกนั้นเป็นเส้นทางผ่านป่าทึบค่อนข้างลำบากจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่น้ำตกซู่ซ่าแห่งนี้ก็ยังมีวิธีไปเที่ยวชมกันอีกแบบหนึ่งก็คือ ล่องแก่งเรือยาง เพราะน้ำตกซู่ซ่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปายระหว่างทางการล่องแก่งในเขตแม่น้ำปายตอนล่าง น้ำตกซู่ซ่าจึงถือเป็นรางวัลจากการผจญภัยล่องแก่งสนุกต่างๆ มามากมายซึ่งน้อยคนนักจะได้ชื่นชม

โปรแกรมล่องแก่งแม่น้ำปายมีให้เลือกทั้งแบบเช้ากลับเย็น และค้างแรมกลางป่ากันหนึ่งคืน แต่หากอยากชมน้ำตกซู่ซ่าด้วยก็ต้องเลือกโปรแกรมหลัง โดยหลังจากผ่านแก่งน้อยใหญ่จากอำเภอปายมาแล้ว เมื่อเข้าสู่เขตแม่น้ำปายตอนล่างคุณจะได้พลกับน้ำตกซู่ซ่า น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลมาจากป่าลึกก่อนจะล้นตลิ่งสูง 3 เมตร และลงสู่แม่น้ำปายเป็นทางยาวประมาณ 200 เมตร ด้วยลักษณะของน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำ และปลอดแก่งน้อยใหญ่ กระแสน้ำในบริเวณน้ำตกจึงนิ่งสงบ หากล่องแก่งเรือยางมาจึงสามารถพายมาสัมผัสกับสายน้ำของน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด หรือจะกระโดดลงเล่นน้ำในบริเวณน้ำตกก็สามารถเล่นสนุกได้อย่างเพลิดเพลิน

หลังจากผ่านน้ำตกซู่ซ่า กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปายจะไปสิ้นสุดกันที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หากพักอยู่ในตัวเมืองปายทางผู้ประกอบการจะมีรถมารอรับกลับ ส่วนใครวางแผนจะพักในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนก็สามารถแจ้งทางผู้ประกอบการได้ล่วงหน้าก่อนลงเรือ เพื่อทางผู้ประกอบการจะได้นำสัมภาระส่วนตัวของคุณติดมาด้วย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีให้ไปเที่ยวชมกันมากมาย ส่วนใหญ่เป็นวัดที่มีศิลปะไทยใหญ่ เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง วัดถ้ำกอ หรือจะขับรถไปเที่ยวปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมขวัญใจวัยรุ่นก็อยู่ไม่ไกลแล้ว

ที่ตั้ง  แม่น้ำปายตอนล่าง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเดินทาง จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 170 จะพบทางแยกขวาเข้าหมู่บ้านแม่สุยะ จากนั้นเดินตัดป่าเข้าไปประมาณ 3 ชั่วโมง จะพบน้ำตก แต่ยังมีวิธีที่สะดวกกว่านี้ก็คือล่องแก่งเรือยางแม่น้ำปายจากอำเภอปาย ซึ่งระหว่างทางจะผ่านน้ำตกซู่ซ่า

ฤดูท่องเที่ยว กรกฎาคม-มกราคม

สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำตกซู่ซ่า ตั้งอยู่กลางป่าในเขตอำเภอปางมะผ้า จึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ แต่หากล่องแก่งเรือยางมาจากอำเภอปาย ทางผู้ประกอบการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยให้บริการอย่างพร้อมสรรพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *