Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)
งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)
งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง) ทุกๆ ปี ในวันอาทิตย์แรกหลังจากเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) ชาวเมืองพระประแดงร่วมกับอำเภอเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามแบบพื้นบ้านของชาวรามัญ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ ปล่อยนกและปล่อยปลา มีการละเล่นพื้นเมือง เช่น สะบ้า ทะแยมอญ และมอญรำ

ประเพณีส่งข้าวสงกรานต์ การส่งข้าวสงกรานต์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมอญ คาดว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากตำนานสงกรานต์ โดยจะมีบ้าน ๆ หนึ่งรับหน้าที่หุงข้าว ข้าวที่หุงจะเป็นข้าวสวย เสร็จแล้วนำมาใส่น้ำดอกมะลิรับประทานกับกับข้าวหลายชนิด เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ผักกาดเค็ม เนื้อเค็ม และยำต่างๆ มีของหวานและผลไม้ ได้แก่ ถั่วดำต้มน้ำตาล กล้วยหักมุก แตงโม ของต่างๆ จะถูกจัดใส่กระทงวางบนถาดเตรียมไว้ให้สาว ๆ นำไปส่งตามวัดต่างๆ ในตอนเช้า

งานเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสงกรานต์ ณ เมืองโบราณ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่ในช่วงประมาณวันที่ ๓๐ ธันวาคม – ๑ มกราคม และเทศกาลสงกรานต์ในช่วงประมาณวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี มีการแสดงและการละเล่นแบบไทยๆ อาทิ การแสดงโขนเด็ก โนรา สะล้อซอซึง ฯลฯ และมีการไหว้พระ ๙ วัด รับพร ๙ ประการ ภายในเมืองโบราณ

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีประชาชนทั่วประเทศมานมัสการ มีงานฉลองใหญ่ประจำปี ๗ วัน ๗ คืน (เริ่มตั้งแต่วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี) ในงานมีการประกวดขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยทางรถยนต์รอบตลาดปากน้ำ แล้ววกกลับมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์ มีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ มีการแข่งเรือในลำน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งมีมหรสพสมโภช และการแสดงสินค้าต่างๆ

การเดินทาง จากตัวเมืองไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ จะมีเรือโดยสารบริการรับ-ส่ง บริเวณท่าน้ำตลาดวิบูลย์ศรีทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถใช้เส้นทางสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมข้ามไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ได้

ประเพณีรับบัว-โยนบัว
ประเพณีรับบัว-โยนบัว

ประเพณีรับบัว-โยนบัว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบางพลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ และช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ การจัดงานประกอบด้วยการนมัสการและขบวนแห่หลวงพ่อโตองค์จำลอง ทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน อาทิ การตักบาตรทางน้ำ การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การประกวดเรือประเภทต่างๆ และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ ในช่วง เช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเป็นงานประเพณีการรับบัวหรือโยนบัว โดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวง พ่อโต ในขณะเดียวกันชาวบางพลีก็จะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือมาเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่อำเภอ บางพลี โทร. ๐ ๒๓๓๗ ๓๔๘๙-๙๐

งานนมัสการหลวงพ่อปาน เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอบางบ่อ จัดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ในช่วงประมาณวันขึ้น ๕-๗ ค่ำ เดือน ๑๒ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อปาน

งานเทศกาลลอยกระทง “จองเปรียง เพ็ญสิบสอง” ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดงดนตรี การประกวดกระทง โคมชัก วาดภาพ การแสดงจำอวด การแต่งกลอนแปด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *