Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดศรีบึงบูรพ์วัดศรีบึงบูรพ์
วัดศรีบึงบูรพ์
วัดศรีบึงบูรพ์

วัดป่าเนรัญชราราม (เรือพิฆาตสังสารวัฎ) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ เป็นวัดที่สร้างเป็นรูปเรือมีลักษณะด้านยาว ๕๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร เรือหมายถึงพาหนะนำผู้คนก้าวข้ามกิเลส สิ่งยั่วยุต่าง ๆ อันเป็นผลให้คนเราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎฎ์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตัวเรือแบ่งเป็น ๕ ชั้น

จำแนกได้ดังนี้ ชั้น ๑ (ห้องใต้ท้องเรือ) จัดเป็นห้องกรรมฐาน ชั้น ๒ (ห้องตัวเรือ) เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ชั้น ๓ (โบสถ์เจดีย์) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำาลอง ชั้น ๔ ห้องพระพุทธรูป ชั้น ๕ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันมีพระครูวีระญาณ โสพณ เป็น เจ้าอาวาสวัด

การเดินทาง จากสี่แยกบ้านส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ จนถึงกิโลเมตรที่ ๑๖ บริเวณสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบึงบูรพ์ ตามทางหลวงชนบท ศก.๒๓๔๙ บริเวณกิโลเมตรที่ ๘ เลี้ยวขวาเข้าถนนข้างสถานีอนามัยบ้านหนองคูใหญ่ ไปตามทาง ๕๐๐ เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายวัดจะอยู่ทางขวามือ

ปราสาทปรางค์กู่สมบูรณ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวัดป่าเนรัญชราราม สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะเป็นปรางสามองค์บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีแท่นสำหรับตั้งศิวะลึงค์ เพื่อเคารพสักการะตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์

การเดินทาง ห่างจากวัดป่าเนรัญชรารามประมาณ ๒๐๐ เมตร

วัดศรีบึงบูรพ์ แต่เดิมเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่ออุปราช (อุปฮาด) ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าคอยคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ติดริมน้ำห้วยทับทัน ซึ่งเป็นเวิ้งน้ำที่กว้าง ฝั่งตรงข้ามสามารถมองเห็นพื้นที่เขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และบ้านด่านดงแดง อันเป็นรอยต่อของจังหวัดร้อยเอ็ดได้

ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นตามศรัทธา บนเนื้อที่ถึง ๑๖ ไร่ อุโบสถตั้งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ซึ่งพระครูสันติ คุณาภรณ์ สมณศักดิ์ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดศรีบึงบูรพ์ลักษณะอุโบสถสร้างตามทรงอยุธยาผสมกรุงรัตนโกสินทร์ มีสีทองสุกปลั่งทั้งหลัง เสาทรงเอียง สูงโปร่ง อุโบสถโดยรอบทั้งหลังไม่มีหน้าต่าง หลังคาประดับสัญลักษณ์ ภปร. ขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง มุมทั้งสี่ด้าน มีนาคราชห้าเศียร เฝ้าอยู่รอบ ๆ ด้านหน้าอุโบสถมีพญานาคราชเจ็ดเศียรสีทองขนาดใหญ่เฝ้าบันไดทางขึ้นประตูสามารถเปิด – ปิดได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น บานประตูทำจากไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายปริศนาธรรมคาถาบทพาหุง

ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรเกี่ยวกับทศชาติชาดก และประดิษฐานรูปหล่อองค์พระพุทธชินราช องค์ที่ ๒ มีขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระเนตรประดุจตากวาง พระนาสิกโด่ง ชายผ้าสังฆาฏิแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง๔ ยาวเสมอกัน อยู่ในลักษณะปางมารวิชัย ด้านซ้ายและขวามี พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวก และพระแก้วมรกตที่ทำจากหยกแท้หนัก ๓๔ กิโลกรัม ในวันเพ็ญเดือนห้า แสงจากดวงอาทิตย์จะลอดช่องประตูโบสถ์ตกลงตรงตักของพระพุทธชินราชองค์ที่ ๒ พอดีเป็นที่น่าอัศจรรย์

การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์เลี้ยวซ้าย ผ่านเทศบาลอำเภอบึงบูรพ์ และโรงพยาบาลอำเภอบึงบูรพ์ แล้วเลี้ยวขวาที่สุดถนน และตรงไป ๒ กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปอีก ๒๐๐ เมตร ทางซ้ายมือจะเป็นศาลาเจ้าพ่ออุปราช เลยไปอีก ๑๐๐ เมตร จะเป็นวัดศรีบึงบูรพ์

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านเป๊าะ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ที่ศูนย์ฯ เป็นแหล่งทอผ้าไหมลายลูกแก้วและลายก้ามปู ที่ขึ้นชื่อและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ด้วยกรรมวิธีการผลิตโบราณ ทำให้ผ้าไหมที่ทอแต่ละผืนจะมีความความนุ่มเป็นพิเศษ แตกต่างไปจากผ้าไหมทั่วไป อีกทั้งลวดลายในการทอที่ได้รับรางวัลลายสร้างสรรค์ ที่มีการทอลายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่าย ของฝากของที่ระลึก เช่น ปลาส้มบึงบูรพ์ หรือไข่เค็มบึงบูรพ์อีกด้วย

การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ เลี้ยวขวา ๑ กิโลเมตร จะพบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไป ๒๐๐ เมตร ศูนย์ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมบ้านเป๊าะ จะอยู่ขวามือตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *