Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมีสิม (โบสถ์) ที่ใช้ขวดเครื่องดื่มจำนวนมากเป็นส่วนประกอบในการสร้างตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวข้างหลังองค์ประธานตกแต่งลวดลายด้วยฝาจีบของเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่นำมาประกอบรวมกันซึ่งมีความสวยงามแปลกตา

การเดินทาง จากวงเวียน อำเภอขุนหาญ วนออกทางขวาถนนหมายเลข ๒๑๒๘ ฝั่งโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตรงไป ๕๐ เมตร เลี้ยวขวาไปอีก ๑๐๐ เมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

ปราสาทตำหนักไทร ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนักไทร ตำบลบักดอง เป็นปราสาทอิฐหลังเดียวบนฐานศิลาทราย ก่อด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูเข้าออกได้ด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นด้านหน้า อีก ๓ ด้าน เป็นประตูหลอก คือ สลักเป็นรูปบานประตูลงในเนื้ออิฐ บริเวณทางเข้ามีสิงห์จำหลักสองตัว เฉพาะด้านหน้า กรอบประตูเป็นหินทราย แต่เดิมเคยมีทับหลังเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ มีพระชายาลักษมีนั่งอยู่ปลายพระบาท และพระพรหมผุดมาจากพระนาภี สองข้างพระพรหมเป็นรูปฤาษีและบุคคลนั่งในซุ้มเรือนแก้ว ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทตำหนักไทรเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๖ – ๑๗

การเดินทาง  จากตัวเมือง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ผ่าน อำเภอขุขันธ์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๔ จนถึงทางแยกเข้าอำเภอขุนหาญ (อำเภอขุนหาญ – บ้านสำโรงเกียรติ์) หรือตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ เลี้ยวขวาไปตามทางอีก ๒๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๘๑ กิโลเมตร

วัดสำโรงเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ ๐๕๘ ม.๘ ต.บักดอง เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ สังกัดคณะมหานิกาย มีเนื้อที่ของวัดทั้งหมดประมาณ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพระตาตน” พระพุทธรูปศิลปะแบบขอม ปางสะดุ้งมาร กว้าง ๔ นิ้ว สูง ๕ นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอกไม้ผสมครั่งหรือยางชันมีประวัติกล่าวว่าถูกค้นพบโดยนายตาตน ขณะที่ออกไปวางไซดักปลา องค์พระได้ติดไซของนายตาตนทุกครั้ง นายตาตนจึงได้นำไปถวายวัดสำโรงเกียรติ เจ้าอาวาสได้แจ้งให้ญาติโยมประชาชนใกล้เคียงได้ทราบกันและต่างพากันมานมัสการอย่างคับคั่ง และในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ เดินทางมาอาราธนาพระตาตนไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองขุขันธ์ (อ.ขุขันธ์) แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระตาตน จึงได้ประดิษฐาน ณ วัดสำโรงเกียรติจวบจนมาถึงปัจจุบัน ผู้คนเชื่อว่าหลวงพ่อพระตาตนมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการขอบุตรธิดา การรักษาโรคภัยต่างๆ นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเข้าชมวัดและนมัสการองค์พระได้ที่วัดสำาโรงเกียรติ โทร. ๐ ๔๕๙๒ ๑๗๗๘, ๐๘ ๗๑๕๔ ๗๘๔๔ หรือ ๐๘ ๙๐๑๕ ๙๕๒๑

การเดินทาง  จากวงเวียน อ.ขุนหาญ เลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข ๒๓๔๑ กิโลเมตรที่ ๑๔ วัดอยู่ทางซ้ายมือ

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)
น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ) ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง ในเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง ๘ เมตร มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ เหนือน้ำตกเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน จะมีความสวยงามในฤดูฝน

การเดินทาง  ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ เมื่อถึงเขตอำเภอขุนหาญ มีทางแยกเข้าไป ๒๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๘๑ กิโลเมตร

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม) มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณภูเสลา เป็นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นมาตามชั้นหินก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูล มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เหมาะสำหรับพักผ่อน

การเดินทาง  ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๖ (กันทรอม – บ้านสำโรงเกียรติ์) ห่างจากอำภอขุนหาญ ๒๔ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๘๕ กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *