Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดเขียนบูรพารามวัดเขียนบูรพาราม
วัดเขียนบูรพาราม
วัดเขียนบูรพาราม

ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลกันทรารมย์ ปราสาทตาเล็งลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวตั้งอยู่บนฐาน องค์ปรางค์มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสองหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเหลือเพียงผนังด้านหน้าและผนังด้านข้างบางส่วน มีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียวด้านหน้า อีกสามด้านเป็นประตูหลอก ที่สำคัญ คือ เสาติดผนังของประตูหน้าทั้งสองข้างยังคงมีลวดลายก้านขดสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงาม สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗

นอกจากนี้บนพื้นรอบ ๆ ยังมีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น ชิ้นหนึ่งวางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือ สลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ซึ่งคายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปากและยึดท่อนพวงมาลัยนั้นไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ทับหลังชิ้นอื่น ๆ ลักษณะคล้ายกัน ทับหลังอีกชิ้นมีแนวภาพตอนบนสลักเป็นรูปฤาษีนั่งเรียงกันในท่าสมาธิ ๗ ตอน จากลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่ปรากฏกล่าวได้ว่าปราสาทตาเล็งสร้างขึ้นในศิลปะขอมแบบบาปวน ซึ่งมีอายุราว พ.ศ. ๑๕๖๐ – ๑๖๓๐

การเดินทาง จากตัวเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ จนถึงอำเภอขุขันธ์เลี้ยวขวาผ่านสถานีตำรวจไป ๓ กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ๓๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนน ศก. ๔๐๔๗ ตำบลกันทรารมย์ ตรงไป ๑๘ กิโลเมตร จนถึงบ้านปราสาท แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านปราสาทตรงไปตามทางอีก ๒๐๐ เมตรแล้วเลี้ยวขวา

วัดเขียนบูรพาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยเหนือ ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ ๒.๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างคู่เมืองขุขันธ์เดิมเรียกว่า วัดเขมร มีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ พระอุโบสถที่มีลักษณะเป็นสิมอีสาน สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน คือหลวงพ่อโต ที่ชาวขุขันธ์เคารพบูชาอย่างยิ่ง

การเดินทาง จากตัวเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ จนถึงอำเภอขุขันธ์เลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางอีก ๒ กิโลเมตร

หัตถกรรมจักสานกระเป๋าผอบจากใบตาล ตั้งอยู่ ๑๖๙ หมู่ ๑๐ บ้านหนองก๊อก ตำบลห้วยสำราญ ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ ๑๐ กิโลเมตร เป็นการนำใบตาลมาจักสานเป็นกระเป๋าผอบ ซึ่งเป็นหัตถกรรมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เดิมผอบบรรพบุรุษได้ทำเป็นของใช้ในบ้าน แต่ปัจจุบันทำเป็นของที่ระลึกและจัดจำหน่าย สามารถติดต่อเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าที่หัวหน้ากลุ่ม นางอรสา ขุขันธิน โทร. ๐ ๔๕๖๓ ๐๖๘๘, ๐๘ ๙๖๒๔ ๑๔๖๑

การเดินทาง จากสี่แยกอำเภอขุขันธ์เลี้ยวซ้าย ผ่านสถานีตำรวจระยะทาง ๘ กิโลเมตร ถึงบริเวณบ้านหนองก๊อก หัตถกรรมจักสานกระเป๋าผอบใบตาลจะอยู่ซ้ายมือ

กลุ่มหัตถกรรมเกวียนน้อย ตั้งอยู่ ๓ หมู่ ๑๐ บ้านใจดี อำเภอขุขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ ๑๓ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ทำเกวียน เลียนแบบเกวียนที่ใช้งานจริง แต่ทำให้มีขนาดเล็กเพื่อใช้ประดับตกแต่งและเป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งการทำ ๑ ชิ้นงาน ใช้เวลา ๗ วันขึ้นไปแล้วแต่ขนาด

การเดินทาง  จากสี่แยกอำเภอขุขันธ์ เลี้ยวซ้ายผ่านสถานีตำรวจ อำเภอขุขันธ์ ไปจนถึงบริเวณสามแยก เลี้ยวขวาไป ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านใจดีตรงไปอีก ๒ กิโลเมตร หัตถกรรมเกวียนน้อย จะอยู่ซ้ายมือ

วัดลำภู ตั้งอยู่ที่ตำบลใจดี ห่างจากตัวอำาเภอขุขันธ์ ๑๕ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วเนรมิต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสัมฤทธิ์ มียอดพระเกศายาวและโค้งงอไปด้านหลัง ซึ่งพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรก เป็นผู้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ ในปี ๒๓๒๑

การเดินทาง  จากสี่แยกอำเภอขุขันธ์ เลี้ยวซ้ายผ่านสถานีตำรวจอำเภอขุขันธ์ ไปจนถึงบริเวณสามแยก เลี้ยวขวาไปอีก ๕ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไป ๓ กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกให้เลี้ยวขวาไปอีก ๑ กิโลเมตร จะถึงวัดลำภู

วัดโสภณวิหาร
วัดโสภณวิหาร

วัดโสภณวิหาร ตั้งอยู่บ้านลุมพุก ตำบลกันทรารมย์ แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่า “วัดบ้านลุมพุก” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสภณวิหาร ภายในวัดมีสิมที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบลาว ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง หน้าบันตกแต่งลายปูนปั้น ผนังเขียนภาพระบายสี หน้าต่างประดับด้วยลูกมะหวด พระประธานเป็นศิลปะแบบลาว มีหลักเสมาปักไว้ในสิมต่างจากที่อื่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่บริเวณแถบนี้ บริเวณวัดมีสถูปคู่คล้ายกับพบที่บริเวณผามออีแดงเชิงเขาพระวิหารอยู่หลายคู่

การเดินทาง จากตัวเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ จนถึงอำเภอขุขันธ์เลี้ยวขวาผ่านสถานีตำรวจไป ๓ กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ๓๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนน ศก.๔๐๔๗ เข้าตำบลกันทรารมย์ ตรงไป ๑๐ กิโลเมตร วัดจะอยู่ซ้ายมือ

กลุ่มหัตถกรรมจักสานครุน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑๒ บ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ ๑๕ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ทำหัตถกรรมเลียนแบบครุ (ภาชนะตักน้ำของชาวบ้านภาคอีสาน) ซึ่งปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว จึงได้มีการพัฒนาแปรรูปแบบให้เล็กลง เรียกว่า ครุน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน พวงกุญแจ ดอกไม้ พวงผลไม้ เข็มกลัดติดเสื้อ สามารถติดต่อเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าที่หัวหน้ากลุ่ม นางเอ็นดู ศรีแก้ว โทร. ๐๘ ๑๗๒๕ ๖๗๖๑

การเดินทาง  จากสี่แยกอำเภอขุขันธ์ ตรงขึ้นไปทางอำเภอวังหิน ผ่านหน้าห้างเทสโก้โลตัส เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนบ้านสะอาง จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีก ๑ กิโลเมตร กลุ่มหัตถกรรมจักสานครุน้อยจะอยู่ซ้ายมือ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *