Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

งานเทศกาลดอกลำดวนงานเทศกาลดอกลำดวน
งานเทศกาลดอกลำดวน
งานเทศกาลดอกลำดวน

 

งานเทศกาลดอกลำดวน จัดขึ้นสัปดาห์ที่ ๒ เดือนมีนาคมของทุกปี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นช่วงที่ดอกลำดวนในสวนกำลังบาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสี่เผ่า คือ ลาว เขมร กวย และเยอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง การแสดงละครประกอบแสงเสียงตำนานการสร้างเมือง

งานเทศกาลเงาะ ทุเรียนศรีสะเกษ จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ หรืออำเภอขุนหาญ โดยจะจัดสลับกันแห่งละปี ภายในจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายพืชผักผลไม้ศรีสะเกษนานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอ และยางพารา เป็นต้น การจัดขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมคาราวานชมสวนชิมผลไม้ศรีสะเกษ

งานเทศกาลกล้วยแสนหวี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อำเภอขุขันธ์ ร่วมพิธีการบูชาศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีบวงสรวงพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ของชาวอำเภอขุขันธ์ และจะเน้นที่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประกอบด้วยอาหารคาวหวาน และผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งมีกล้วยเป็นผลไม้ที่มีการประกวดเครื่องเซ่นไหว้ และการจำหน่ายกล้วยที่มาจากทั่วประเทศ การประกวดขบวนแห่ รวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟและควอเตอร์มาราธอนสู่ผามออีแดง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนธันวาคมของทุกปี บนเส้นทางขึ้นสู่เขาพระวิหาร ระหว่างหมู่บ้านภูมิซรอล – ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นเขาสู่ชายแดนที่ต้องวิ่งฝ่าสายหมอกในช่วงปลายฤดูฝน จึงนับเป็นเส้นทางที่ท้าทายและเป็นสนามประลองกำลังที่นักกีฬาวิ่งมาราธอนให้ความสนใจมากอีกแห่งหนึ่ง

กิจกรรมการลงข่วงวัฒนธรรมศรีสะเกษ และการแสดงแสงเสียง (Mini Light  & Sound) “ศรีพฤทเธศวร เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านที่จัดขึ้น ณ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะในโอกาสต่างๆ โดยตกลงกับชุมชนที่รับผิดชอบดำเนินงาน (ยกเว้นในช่วงฤดูฝน) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงค่ำโดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๒ ชั่วโมง รายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การชมกิจกรรมลงข่วงวัฒนธรรมพื้นบ้านศรีสะเกษ (การบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนรำแบบสี่เผ่าไทศรีสะเกษ การสาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบพาข้าวแลง) และการแสดงแสงเสียง ตำนานสร้างปราสาทขอมวัดสระกำแพงใหญ่ ชุด “ศิวะราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร” สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกำแพงใหญ่ โทร. ๐ ๔๕๓๖ ๘๓๒๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *