Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 

ปรางค์นางผมหอม อยู่ห่างจากตลาดหนองรี ๔ กิโลเมตร ในเขตบ้านโคกคลี ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ กิโลเมตรที่ ๒๖๙ ลักษณะ เป็นปรางค์องค์เดียวโดดๆ ก่อด้วยอิฐไม่ถือปูน เช่นเดียวกับเทวสถาน ปรางค์แขก สภาพปัจจุบันยอดหักหมดแล้ว มีประตูเข้าไปภายในซึ่งเป็น ห้องโถง กรอบประตูสร้างด้วยแท่งหิน ไม่ไกลกับปรางค์จะพบด่านกักสัตว์ บ้านโคกคลี เป็นเนินดินและซากอิฐ เข้าใจว่าเป็นฐานวิหาร หรือเจดีย์ ชาวบ้านเรียก “โคกคลีน้อย” ยังมีเนินกว้างอีกแห่งหนึ่งเรียก “โคกคลีใหญ่” ที่ตั้งของปรางค์นางผมหอมมีแม่น้ำมาบรรจบกันสองสาย คือ ลำสนธิ กับลำพระยากลาง สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ และจากการขุดแต่งโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พบหลักฐานเพิ่มเติม คือ ชิ้นส่วนของเครื่องประดับตกแต่งองค์ปรางค์ ทำด้วยหินทรายเป็นรูป สตรีนุ่งผ้าตามศิลปะเขมรแบบบายน สันนิษฐานว่าปรางค์องค์นี้มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานกรมศิลปากรที่ ๔ โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๕๑๐

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ที่บ้านลังกาเชื่อม ตำบลลำสนธิ ตำบลกุดตาเพชร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๙๖,๘๗๕ ไร่ เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาพังเพย ทิศตะวันตกเป็นเขารวก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๔๐-๘๔๖ เมตร ความสำคัญของพื้นที่ คือ ป่าซับลังกามีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำ ของแม่น้ำลำสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ปัจจุบันยังมีเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดไว้ ๒ เส้นทาง เส้นแรกคือ ห้วยพริก-น้ำตกผาผึ้ง-ถ้ำผาผึ้ง ระยะทางไป-กลับประมาณ ๓.๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็นเส้นทางที่ไม่ลำบากเกินไปนักสำหรับนักท่องธรรมชาติ หน้าใหม่ ระหว่างเส้นทางจะผ่านน้ำตกผาผึ้ง ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆ แต่สวยงาม บรรยากาศรอบข้างร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่นานาพรรณ เหมาะสำหรับเป็นจุดพัก ระหว่างทาง จากนั้น เดินต่อไปยังถ้ำผาผึ้ง และจะต้องใช้ฝีมือในการปีนป่าย หินแหลมคมเพื่อชมดงจันทร์ผาซึ่งเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีรูปทรงสวยแปลกตา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวกล้วยไม้รองเท้านารีที่ซ่อนตัวอยู่ใน ดงจันทร์ผาจะผลิดอกเบ่งบานพร้อมกัน

สำหรับจุดเริ่มต้นเดินเท้าเส้นทางนี้คือ ห้วยแม่พริก ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการ เป็นระยะทาง ๙ กิโลเมตร ต้องใช้รถที่มีสภาพดี เพราะเป็นทางลูกรัง แต่ผู้ที่ไม่มีรถสามารถจ้างรถอีแต๋นของชาวบ้านได้ โดยติดต่อล่วงหน้าที่ โทร. ๐ ๓๖๔๕ ๑๙๓๖

อีกเส้นทางหนึ่งคือ ห้วยประดู่ เริ่มต้นด้วยการล่องแพ ซึ่งจุได้ ๓๕ คนไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางเดินสามารถชมถ้ำสมุยกุย และถ้ำพระนอกได้ใช้เวลาสำหรับเส้นทางนี้ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

คำแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวที่ซับลังกา คือ สวมรองเท้าที่กระชับเพื่อความ คล่องตัวในการเดินย่ำน้ำตกและโขดหินลื่น หรือปีนป่ายหน้าผาหินแหลมคม และยาทากันยุง ติดต่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ล่วงหน้าได้ที่ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๕ ๑๙๓๖, ๐ ๓๒๘๕ ๑๗๗๓, ๐๘ ๗๑๑๙ ๑๘๙๓

การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๕ จากอำเภอชัยบาดาลไปอำเภอลำสนธิ ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าตำบลกุดตาเพชร ระยะทางอีก ๓๗ กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *