สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นธารน้ำตกเตี้ยๆ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นสวยงาม มีน้ำไหลตลอด ทั้งปีเนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตก ๑.๕ กิโลเมตร บริเวณโดยรอบร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๑๐๕-๖, ๐๘ ๓๙๖๓ ๐๓๐๕

การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีไปน้ำตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางสายลพบุรี – โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข ๑) – ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕) กิโลเมตรที่ ๗๓ ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๑ แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ กิโลเมตรที่ ๕๗ ไปทางอำเภอ ท่าหลวงประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีก ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของ ตำบลซับตะเคียน ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุมและตำบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๔๔๐ ไร่ ประกาศเป็นเขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะสูงชันยาว ทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้รวม ๙ กิโลเมตร มีถ้ำและหน้าผาหลายแห่ง มีที่ราบในหุบเขา ๒ แห่ง และที่ราบบนเขา ๑ แห่ง มีแหล่งน้ำซับกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นป่าต้นน้ำ ที่มีความสำคัญมาก นอกจากนี้ภายในบริเวณเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขา สมโภชน์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะที่วัดถ้ำพรหมโลก ค้นพบขวานหินตัด ยุคสมัยหินตอนปลาย อายุราว ๓,๐๐๐ ปี ใบหอกสัมฤทธิ์ภาชนะดินเผาในยุคโลหะ อายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปี พระพุทธรูปสลักด้วยไม้สมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยรัตน- โกสินทร์ตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ และพบซากฟอสซิลดึก ดำบรรพ์หลายชนิดฝังตัวอยู่ในเนื้อหิน เช่น ซากปะการังและหอยชนิด ต่างๆ โดยเฉพาะ “หอยบิน” ซึ่งเป็นหอยกาบคู่ขนาดใหญ่กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นหอยยักษ์โบราณ จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบว่า หินปูนที่เขาสมโภชน์ตกตะกอนสะสมตัวในทะเลน้ำตื้นเมื่อประมาณ ๒๓๐- ๒๘๐ ล้านปี ซึ่งเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญ ที่แสดงว่าบริเวณ เทือกเขานี้เคยเป็นไหล่ทวีปอยู่ใต้น้ำมาก่อน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อศึกษาสภาพป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง พรรณไม้ชนิดต่างๆ ระบบนิเวศวิทยา และสมุนไพร เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติพรหมโลก-โสมพันปี ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที นอกจากนี้ บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบ “ลานหินผุด” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากอิทธิพลน้ำฝน น้ำบาดาลซึ่งเป็น กรดอ่อนๆ ละลายและกัดเซาะหินปูนทำให้เกิดสภาพผิวขรุขระ รูปร่างหินปูน สวยงามแปลกตา บริเวณใกล้เคียงยังมีวัดถ้ำพรหมโลก ประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปหล่อด้วยปูนขาวทั้งองค์ปิดทอง ทาสีทอง และ “หลวงพ่อแก่น” พระพุทธรูปยืนทำด้วยไม้และปิดทอง

สถานที่ติดต่อ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตู้ ปณ.๑๙ ปทจ.ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ โทร. ๐๘ ๙๕๘๑ ๑๑๒๘ หรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๗๗

การเดินทาง จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปตามเส้นทาง พอถึงแยกพุแค ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตรงไปถึงทางแยกขวาเข้า อำเภอชัยบาดาล แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๕ จากอำเภอชัยบาดาล ไปอำเภอลำสนธิ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ถึงวัดเขาตำบลด้านซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเข้าสู่วัดถ้ำพรหมโลก ระยะทาง ๗ กิโลเมตร ถึงที่ทำาการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

วัดเขาสมโภชน์

วัดเขาสมโภชน์ ตั้งอยู่ที่บ้านเตาจีน หมู่ ๕ ตำบลบัวชุม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำเขาสมโภชน์ ปีพ.ศ. ๒๕๑๖ หลวงพ่อคงได้ธุดงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำพระอรหันต์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะสงฆ์ได้ประกาศยกให้เป็นวัดโดยมีหลวงพ่อคง จตตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลก วัดนี้เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนมาเพื่อปฏิบัติธรรมและวิปัสนากรรมฐาน บริเวณวัดมีพื้นที่ติดกับภูเขา ร่มรื่นด้วยแมกไม้ เงียบสงบเหมาะกับ การปฏิบัติธรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประชาสัมพันธ์วัดเขาสมโภชน์ โทร. ๐๘ ๕๘๐๔ ๕๒๕๙, ๐๘ ๖๐๑๐ ๕๔๔๓

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางพหลโยธินหมายเลข ๑ ผ่านอำเภอ วังน้อย อำเภอหนองแค ไปทางสระบุรี ก่อนถึงตัวเมืองสระบุรี เลี้ยวซ้าย ใช้ถนนสายเลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี-เพชรบูรณ์ ถึงแยกพุแคชิดขวา เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑ ไปทางเพชรบูรณ์ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ถึงแยกม่วงค่อม เลี้ยวขวาไปทางอำเภอท่าหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ข้ามทางรถไฟ แล้วมุ่งตรงไปยัง อำเภอด่านขุนทด ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ผ่านตลาดท่าหลวงไปอีก ๒๐ กิโลเมตรถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้า ตำบลบัวชุม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๗ ไปอีก ๕ กิโลเมตร ถึงวัด เขาสมโภชน์

รถประจำทาง รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ และชั้น ๒ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ถึง บขส.ลพบุรี ต่อรถลพบุรี-เขาน้อย (๒๓๐๐) ลงหน้าทางเข้าวัด ตำบลบัวชุม ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวัดเขาสมโภชน์

รถตู้ ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๗.๐๐ น. ท่ารถหน้าโรงพยาบาลราชวิถี ติดต่อท่ารถปักธงชัย สำรองที่นั่งโทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๔๖๗๑, ๐๘ ๑๙๒๒ ๗๒๐๖, ๐ ๓๖๔๙ ๗๐๗๕

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version