Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดไลย์วัดไลย์
วัดไลย์
วัดไลย์

วัดไลย์   อยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปที่วัดนี้ และทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเที่ยว ตามทางรถไฟไว้ว่า “วัดไลย์อยู่ริมน้ำบางขาม พ้นเขาสมอคอนไปทางทิศตะวันตกไม่ห่างนัก เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งอยู่กรุงศรีอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์ เมื่อรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยังมีลายภาพของเก่าปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนัก ที่วัดไลย์นี้มีรูปพระศรีอาริย์เป็นของ สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ เมื่อรัชกาลที่ ๕ ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไป ประดิษฐานอย่างเดิม ถึงช่วงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณี เมืองมาทุกปีมิได้ขาด”

ปัจจุบันได้ก่อสร้างวิหารประดิษฐานพระศรีอาริย์ขึ้นใหม่ ด้านหน้าเป็นรูป มณฑปจัตุรมุขแลดูสง่างามมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระวิหารเก้าห้อง สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะ เจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้า และด้านหลังของพระวิหารมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโพธิ ซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่ง ชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถและวิหารรูปมณฑป ยอดปรางค์อยู่ใกล้ๆ กับพระวิหารและพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ซึ่งมีของ เก่าแก่มากมายให้ชม เช่น พระพุทธรูป เครื่องลายคราม เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณและอื่นๆ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๙๑๐๕ หรือ สำานักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (ลพบุรี – สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ตรงสี่แยกไฟแดง (กม.ที่ ๑๘) เข้าไปอีกระยะทาง ๖ กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย คือ สายลพบุรี – ท่าโขลง สายโคกสำโรง-บ้านหมี่ และสายสิงห์บุรี-บ้านหมี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *