Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดธรรมิการาม วัดค้างคาววัดธรรมิการาม วัดค้างคาว
วัดธรรมิการาม วัดค้างคาว
วัดธรรมิการาม วัดค้างคาว

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอ บ้านหมี่ เป็นไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อกว่า ๑๐๐ ปี และได้นำชื่อบ้านเดิม คือ “บ้านหมี่” มาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน

วัดธรรมิการาม หรือ วัดค้างคาว เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน วัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ มีลักษณะแบบตะวันตก เข้ามาปนบ้างแล้ว เช่น การแรเงาต้นไม้และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัย รัชกาลที่ ๔ ฝีมือช่างพื้นบ้านงดงามมาก สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๙๕๙๓ หรือ สำนักพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (สายลพบุรี-สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ตรง กม.ที่ ๑๘ (เส้นทาง เดียวกับวัดไลย์)

วัดท้องคุ้ง
วัดท้องคุ้ง

วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านพึ่ง สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถที่สร้างบนเรือสำเภา ลอยอยู่ในแม่น้ำบางขามนอกจากนี้ยังมีศาลาธรรม สังเวชสร้างประยุกต์เป็นรูปรถโดยสารประจำทาง การเดินทาง อยู่ห่างจากวัดธรรมิการาม ๒ กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-บ้านหมี่ ผ่านหน้าวัด

วัดคุ้งท่าเลา
วัดคุ้งท่าเลา

วัดคุ้งท่าเลา อยู่ริมถนนสายบางงา-บ้านหมี่ ตำบลบ้านพึ่ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ประตูทางเข้าวัดเป็นรูปหนุมานกำลังอ้าปาก ประดับกระจกสีสวย เป็นความคิดริเริ่มของเจ้าอาวาส โดยนำตำนานเมืองลพบุรีที่เกี่ยวกับเรื่อง รามเกียรติ์มาประยุกต์ในการสร้าง สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๖๔ ๔๒๗๐ หรือ สำานักพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖

วัดเขาวงกฏ
วัดเขาวงกฏ

วัดเขาวงกฏ ตั้งอยู่ที่เขาสนามแจง ตำบลสนามแจง ห่างจากตลาดบ้านหมี่ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ เป็นวัดที่อยู่ในวงล้อมของภูเขา สามด้าน จึงได้ชื่อว่า “วัดเขาวงกฏ” ลักษณะเป็นหุบเขาเปิด ทางเข้าวัดอยู่ ทางด้านทิศตะวันออก เชิงเขาด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธ- ไสยาสน์องค์ใหญ่ เหนือขึ้นไปบนยอดเขาประดิษฐานพระปางนาคปรก องค์ใหญ่ ถัดลงมามีศาลาเก็บศพหลวงพ่อเจริญ ติสวัณโณ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๖ แต่ศพยังคงสภาพเดิม หน้าวัดมี สร้างอยู่บนเรือสำเภาใหญ่ ทรงเจดีย์ชื่อว่า “นาวามรรคสัจ” (หมายถึง เรือที่ใช้ขนหมู่ชนเพื่อที่จะข้ามห้วงน้ำใหญ่ทั้ง ๔) อันเป็นสัญลักษณ์ของ หลวงพ่อเพาผู้สร้างวัดนี้ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเจดีย์ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

บริเวณวัดยังมีถ้ำค้างคาว ซึ่งอยู่บนไหล่เขาเหนือพระอุโบสถ เป็นถ้ำค้างคาว ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีค้างคาวจำนวนมากมาย ทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. ค้างคาวจะบินออกจากถ้ำเป็นสายคล้ายควันไฟไปจนกระทั่ง ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. และจะเริ่มกลับเข้าถ้ำประมาณ ๐๕.๐๐ น. สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๖๔๗ ๑๓๗๓, ๐ ๓๖๖๒ ๙๓๗๓ หรือ สำนักงาน พุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖

การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๓๑๑ (ลพบุรี-สิงห์บุรี) เช่นเดียวกับวัดท้องคุ้ง จะถึงวัดก่อนเข้าอำเภอบ้านหมี่ ๔ กิโลเมตร มีรถโดยสาร ประจำทางสายลพบุรี-บ้านหมี่ ลงรถที่สถานีขนส่งบ้านหมี่ แล้วเหมารถรับจ้างจากบ้านหมี่เข้าไป

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนวัดบ้านทราย ตั้งอยู่ที่วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่-โคกสำโรง) เป็นพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทยพวน (ซึ่งอพยพมาจาก เมืองพวน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เครื่อง แต่งกายไทยพวน ผ้าทอมัดหมี่ โอ่งน้ำโบราณ เรือโบราณของวัดบ้านทราย ภายในวัดบ้านทรายยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๙ พร้อมกับการสร้างวัด ประดิษฐาน “หลวงพ่อดวงรัตน์” จำลอง มาจากหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม ต้นโพธิ์เก่าแก่อายุกว่า ๑๕๐ ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๙๒๔๒ ๐๒๓๓ (เจ้าอาวาสวัด), ๐๘ ๑๒๕๔ ๙๐๓๘ (ประธานสภาวัฒนธรรม), ๐๘ ๓๙๐๔ ๗๗๘๒ (เลขาฯ สภาวัฒนธรรม)

วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม)
วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม)

วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม) อยู่ที่ตำบลหนองเต่า แต่เดิมชื่อ “วัดเจริญธรรมพานิช” สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพาณิช ธรรมมิการามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ สิ่งที่น่าสนใจในวัด คือ พระอุโบสถบนหลังเต่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลหนองเต่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าอุโบสถเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าและ ด้านล่างของพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรต์ิทั้งหมด ๑๖ ภาพ ซึ่งเป็นฝีมือของครูชุ่ม ไชยเดช ศิษย์ครูเหม เวชกร เป็นภาพ จิตรกรรมนูนต่ำลักษณะของการวาดจะต้องใช้ปลายพู่กันวาดทีละจุด ไล่สี ตามรอยและลงสีหนักเบาแต่ละภาพ บางภาพเป็นภาพสามมิติ ต้องปั้นภาพให้นูน ทิ้งไว้ให้แข็งแล้วจึงลงสี เก็บรายละเอียดจนสมบูรณ์ทั้ง ภาพและรอจนสีแห้งจึงตัดเส้น เป็นการวาดภาพที่มีรายละเอียดสวยงามมีคุณค่าและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และที่วัดยังมีต้นนิโครธ ซึ่งเป็นต้นไม้ ขนาดใหญ่ หาชมได้ยาก รากอากาศแผ่กิ่งก้านออกไป ๗ เมตร ห้อยลงสู่ดิน ซึ่งตามประวัติเป็นต้นไม้ที่ประทับของพระพุทธเจ้า

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองบ้านหมี่ ๑๑ กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายเลียบคลองชลประทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *