Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์งานปิดทองพระถ้ำขยางค์
งานปิดทองพระถ้ำขยางค์
งานปิดทองพระถ้ำขยางค์

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (กุมภาพันธ์) ประมาณ ๓-๗ วัน โดยใช้บริเวณถ้ำพระขยางค์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนพันธุ์ไม้และว่านสมุนไพรที่หายากชนิดต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้นำมาปลูกไว้ กิจกรรมช่วงกลางคืนมีมหรสพต่างๆ ให้ชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, www.ranong.go.th หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๔๒๖๒

เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน จัดสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกร้านของบริษัททัวร์ การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว มีการแสดงในเวลากลางคืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, www.ranong.go.th หรือ เทศบาลเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

งานกาหยู จัดพร้อมกับงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่างๆ การประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น ประกวดเมล็ดกาหยู และกล้วยเล็บมือนาง มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอาหารทะเลแปรรูปหลากหลาย เป็นต้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ranong.go.th

เทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ กำหนดจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเดือนเมษายน จัดบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิตร การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำผู้ใหญ่ ร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำแร่ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากปากบ่อน้ำแร่ทุกบ่อ ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน) ทัวร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ พระเกจิ ในจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสน้ำแร่ร้อนตามศูนย์บริการสุขภาพ และชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัด จัดขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำ แร่ร้อน) และวัดตโปทาราม ถนนชลระอุ อำเภอเมืองระนอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, www.ranong.go.th หรือ เทศบาลเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

งานวันสถาปนาเมืองระนอง จัดขึ้นทุกวันที่ ๒๑ กรกฎาคมของทุกปี บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนองหน้าลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองและพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ในตอนเช้า และช่วงเย็นมีการแสดง แสงสีเสียง และจำหน่ายสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒ หรือ www.ranong.go.th

งานเสด็จพระแข่งเรือ (แม่น้ำกระบุรีและลำคลองละอุ่น) จัดในช่วงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ (เดือนตุลาคม) กิจกรรมในงาน คือ การแข่งขันเรือพระน้ำ โดยจะมีการนำเรือมาตกแต่งให้สวยงาม และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือ แล้วแห่ไปตามลำน้ำกระบุรี โดยผ่านบริเวณย่านชุมชน มีการประกวดร้องเพลงเรือ การแข่งเรือยาว ซึ่งจะเป็นการจัดร่วมระหว่างชาวไทย และชาวพม่า งานจัดบริเวณแม่น้ำกระบุรี ช่วงคอคอดกระ และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีก็จะจัดให้มีงานมหรสพ ตลอดจนการแสดงต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการ อำเภอกระบุรี โทร. ๐ ๗๗๘๙ ๑๐๒๑-๒, www.ranong.go.th, องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ โทร. ๐ ๗๗๘๔ ๖๓๒๓ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. ๐ ๗๗๘๔ ๗๐๒๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *