Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

จุดชมวิวเขาฝาชีจุดชมวิวเขาฝาชี
จุดชมวิวเขาฝาชี
จุดชมวิวเขาฝาชี

 

เขาฝาชี หรือ จุดชมวิวเขาฝาชี อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง ๓๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบางแก้ว ทางหลวงหมายเลข ๔ ประมาณกิโลเมตรที่ ๕๘๐ เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกมีป้าย “ศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี” ขับรถขึ้นเขาไปประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๕๙ เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชี เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น

สุสานรถไฟโบราณ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๔ ข้างสะพานข้ามแม่น้ำ ละอุ่น ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟโบราณสายคอคอดกระ-เขาฝาชี ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้ขนอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งยังมีแหล่งร่องรอยสมัยสงครามโลกหลงเหลืออยู่ เช่น เส้นทางรถไฟสายอันดามัน อุโมงค์กองบัญชาการทหารญี่ปุ่น กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์ และซื้อของที่ตลาดนัดชายแดน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอำเภอละอุ่น โทร. ๐ ๗๗๘๙ ๙๐๕๘, ๐๘ ๑๙๕๘ ๗๖๐๐ ชมรมอนุรักษ์ฯและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง โทร. ๐๘ ๑๖๐๗ ๓๔๒๔

การเดินทาง จากอำเภอเมืองระนองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ไปทางชุมพร ลงจากสะพานข้ามคลองละอุ่นบริเวณกิโลเมตรที่ ๕๘๓ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปสุสานรถไฟอยู่ขวามือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. ๐ ๗๗๘๔ ๗๐๒๘

อุโมงค์หลบภัยของทหารญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากสุสานรถไฟโบราณ ประมาณ  ๑ กิโลเมตร ติดกับสถานีตำรวจภูธรบางแก้วในปัจจุบัน อุโมงค์แห่งนี้ขุดลึกเข้าไปในเนินเขาประมาณ ๒๐ เมตร กว้าง ๑ เมตร

ซากเรือรบญี่ปุ่น เป็นซากเรือรบเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่ในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี เป็นท่าเรือเพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังสหภาพพม่าในระหว่างสงคราม จะสามารถชมได้เฉพาะช่วงเวลาที่น้ำทะเล ลด และจะต้องนั่งเรือไปชมเท่านั้น โดยติดต่อชาวบ้าน หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. ๐ ๗๗๘๔ ๗๐๒๘

ถ้ำหนัดได หรือ ถ้ำค้างคาว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขาหนัดได หมู่ที่ ๒ บ้านคอกช้าง ตำบลในวงเหนือ อยู่ริมถนนสายปากแพรก-ในวง ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๐ ระยะทางจากตัวอำเภอ ๒๐ กิโลเมตร สถานที่ตั้งของถ้ำ อยู่ห่างจากถนนดังกล่าว ๑๐๐ เมตร สภาพถ้ำมีความสวยงามและสลับซับซ้อนแบ่งได้เป็น ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นถ้ำหินย้อย และสามารถเดินชมภายในถ้ำ ไปสู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำได้ ชั้นล่างเป็นถ้ำน้ำลอด ซึ่งสามารถเดินชมภายในถ้ำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๐๓๓๐ , ๐ ๗๗๘๙ ๙๓๑๓ ต่อ ๑๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *