Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน งานแข่งเรือยาวประเพณีฯ จัดประมาณเดือนกันยายนของทุกปี มีพิธีทอดผ้าป่าเรือยาว พิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช ในงานมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือต่าง ๆ สวยงามน่าชม จัดบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประเพณีปักธงชัยและของดีอำเภอนครไทย เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำาเภอนครไทย โดยมีความเชื่อว่า อำเภอนครไทยคือ เมืองบางยาง ในอดีตซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้น พ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะ จึงทรงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกปี โดยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย และนำไปยังเขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา กิจกรรมในงานได้แก่ การประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้างล้วง และการประกวดธิดาปักธง

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกาชาดพิษณุโลก จัดบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชมการแสดงแสงเสียง ตระการตา “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” การออกร้านสลากกาชาดพาโชค การแสดงนิทรรสการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามได้ที่สำนักงานปกครองจังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๖๔๔๒

งานมหกรรมอาหารและสินค้าของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปี โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก รวบรวมร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมาร่วมออกร้านในบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่าน มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมชิมอาหารพื้นเมืองและซื้อหาสินค้าที่ระลึกจำานวนมาก สอบถามได้ที่ เทศบาลนครพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๑๔๐๐-๒

ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลำน้ำเข็กมีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ ไหลขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ลงมาที่อำเภอวังทอง ระยะทางล่องแก่ง ๘ กิโลเมตร ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ ถึง ๑๘ แก่ง ตั้งแต่ระดับ ๑-๕ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีร่มรื่น นอกจากการล่องแก่งที่สนุกสนานท้าทายแล้ว ยังได้ชิมกาแฟสดแก่งซองซึ่งเป็นกาแฟท้องถิ่นพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า ปลูกทั่วไปบริเวณตำบลแก่งโสภา และยังมีร้านจำหน่ายกาแฟสดจำนวนมากให้แวะชิมรสชาติอันกลมกล่อม เข้มข้น หอมกรุ่น จึงมีชื่อเรียกติดปากกันว่า “กาแฟแก่งซอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *