Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาในเขต ๔ อำเภอของพิษณุโลก คือ วังทอง วัดโบสถ์ นครไทย และชาติตระการ เป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลลงสู่ลำน้ำแควน้อย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ คือ น้ำตกแก่งเจ็ดแคว อันเป็นที่รวมของธารน้ำสายย่อย ๆ จำนวน ๗ สาย เป็นลานหินกว้างประมาณ ๒๐๐ เมตร อยู่กลางลำน้ำแควน้อย มีสันดอนเป็นพื้นที่ป่าอยู่ตรงกลางทำให้ลำน้ำแควน้อยแยกออกเป็น ๗ สาย สันดอนกลางน้ำมีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ สามารถจัดเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์พักแรม มีน้ำไหลตลอดปี ปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในพื้นที่อุทยานฯ จึงมีจุดชมวิวสันเขื่อนโดยรอบ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถ ตั้งแคมป์พักแรมได้ภายในที่ทำการอุทยานฯ

การเดินทาง จากพิษณุโลก ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ แยกขวาไปอำเภอวัดโบสถ์ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย มีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร และแยกขวาทางเข้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนต่อไปอีก ๑๒ กิโลเมตร ถึงป้ายทางเข้าอุทยานฯ เข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๐๕๒๔

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน สร้างกั้นแม่น้ำแควน้อยตามโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านหินลาด ตำบลคันโช้ง ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ ๗๐ กม. สามารถเก็บกักน้ำได้ ๗๖๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ๓ เขื่อนติดต่อกัน คือ

– เขื่อนแควน้อย ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูง  ๗๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร

– เขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง ๘๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร

– เขื่อนปิดช่องเขาขาด ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง ๒๓ เมตร  ยาว ๗๙๐ เมตร

สถานที่น่าสนใจภายในเขื่อนฯ

ผานาคราช ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเขื่อนได้ทั้งหมด

หาดเอราวัณ เป็นหาดทรายที่พักผ่อนเล่นน้ำสำหรับคนทั่วไป

สันมายะ ลักษณะเป็นสันเนินเตี้ย ๆ มองเห็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง

รูปหล่อพระอินทร์นาคปรก ๙ เศียรทรงช้างเอราวัณ ประดิษฐานบนแท่น กลางวงเวียนถนนอย่างสวยงามเป็นที่เคารพสักการะ

การเดินทาง จากพิษณุโลกใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไปทางอำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๑๓ กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองพิษณุโลก ๗๐ กิโลเมตร สำนักงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตู้ ปณ.๑ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐ โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๖๐๐๗

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ มีพื้นที่กว่า ๘๐,๙๐๐ ไร่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ อยู่ที่บริเวณบ้านป่าคาย หมู่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ ห่างจากตัวเมือง ๔๕ กิโลเมตร การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จากพิษณุโลกเดินทางไปอำเภอวัดโบสถ์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ อีก ๒๕ กิโลเมตร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยมีทางแยกไปบ้านนาขามตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๐ อีก ๘ กิโลเมตร มีป้ายบอกทางเข้าเขตห้ามล่าฯ อีก ๖ กิโลเมตร เป็นทางลูกรังและมีจุดที่ต้องขับผ่านธารน้ำไหล จำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในฤดูฝน

เขาน้อย-เขาประดู่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง ๑๐๐-๕๐๐ เมตร ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า มีความหลากหลายทางด้านพืชพรรณ มีดอกไม้ตามฤดูกาลที่สวยงามคือดอกกระเจียวและกล้วยไม้ และยังเป็นแหล่งค้นพบปูพันธุ์ใหม่ ที่เรียกว่า ปูแป้ง หรือ ปูสองแคว ซึ่งพบเฉพาะใน ฤดูฝน เหมาะแก่การท่องเที่ยวทัศนศึกษาเชิงนิเวศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ผู้สนใจเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือการพักแรม สามารถติดต่อล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ หมู่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *