Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ล่องแก่งลำน้ำเช็กล่องแก่งลำน้ำเช็ก

สามล้อทัวร์ เป็นรายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อพานักท่องเที่ยวชมชีวิตยามราตรีของชาวเมืองพิษณุโลก โดยรถสามล้อถีบ ในเขตตัวเมือง เช่น ย่านตลาดอาหาร ผัก ผลไม้ ย่านธุรกิจสำคัญ ๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาหารนานาชนิดบริเวณริมแม่น้ำน่าน ถนนพุทธบูชา ซึ่งมีให้เลือกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการสามล้อทัวร์ได้จากโรงแรมชั้นหนึ่ง ทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งเรือยาง เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานและยังได้รับความเพลิดเพลินจากการชมธรรมชาติอันสวยงาม ลำน้ำเข็กมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านอำเภอเขาค้อ ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ผ่านชั้นหินลดระดับเป็นน้ำตกศรีดิษฐ์ และน้ำตกแก่งโสภา น้ำตกปอย น้ำตกแก่งซอง และน้ำตกวังนกแอ่น ไหลผ่านอำเภอวังทอง ไปรวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอบางกระทุ่ม เป็นลำน้ำที่ไม่ใหญ่นัก แต่มีเกาะแก่งมากมายตลอดลำน้ำอันคดเคี้ยวไปมา และลดหลั่นเป็นขั้น มีชั้นต่าง ๆ เป็นระยะ ช่วงเวลาที่นิยมล่องแก่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ซึ่งมีปริมาณน้ำมากระดับน้ำสูง และกระแสน้ำก็รุนแรงตามไปด้วย การล่องเริ่มจาก บ้านปากยาง ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ ถึงน้ำตกแก่งซอง ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เวลาราว ๒ ชั่วโมงครึ่ง ความยากในการล่องตั้งแต่ระดับ ๑-๕ ก่อนล่องแก่งทุกครั้งจะมีการสาธิตซักซ้อมวิธีปฏิบัติระหว่างล่องแก่งจากผู้ชำนาญเพื่อความปลอดภัย สามารถติดต่อได้ที่รีสอร์ทบนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก หรือบริษัทนำเที่ยว และผู้ประกอบการล่องแก่ง

จักรยานท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลกมีเส้นทางที่ตัดผ่านธรรมชาติ อันสวยงามมากมาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวโดยจักรยานเสือภูเขา โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีเส้นทางผจญภัยที่สนุกสนาน ต้องปีนเขา ลงทางดิ่ง ผ่านสภาพป่าหลายหลาก นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเช่าจักรยานที่หน่วยฯ หนองแม่นา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

รถรางท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก พร้อมวิทยากรบรรยาย เส้นทางท่องเที่ยว คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ-พิพิธภัณฑ์ชาวแพ- พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี-สถานีรถไฟ-หอนาฬิกา-สะพานเอกาทศรฐ-ตะแลงแกง-คูเมือง-ศาลากลางจังหวัด-วัดวิหารทอง-ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-พระราชวังจันทน์-ศาลหลักเมือง เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที ขึ้นรถรางได้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ รายละเอียดติดต่อ บริษัท พิษณุโลกบริการ “รถเมล์บ้านเรา” โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๒๕๘, ๐ ๕๕๒๘ ๔๑๔๔, ๐๘ ๑๖๘๐ ๑๒๐๐ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๑ ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคเหนือ

ล่องเรือชมแม่น้ำน่าน นมัสการพระ ๙ วัด เป็นรายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อพานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำน่าน จุดชมทิวทัศน์ตำนานเมืองสองแควที่แม่น้ำแควน้อยไหลบรรจบแม่น้ำน่าน บริการเช่าเหมาเรือเพื่อท่องเที่ยว จัดเลี้ยง สัมมนา โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๔๐๗๑, ๐๘ ๑๘๘๖ ๔๕๑๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *