Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตรเทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร
เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร
เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร จัดบริเวณวัดท่าหลวง กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านเหล่ากาชาด นิทรรศการส่วนราชการและเอกชน ขบวนรถบุปผาชาติจากทุกอำเภอ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงเสียง “บารมีหลวงพ่อเพชร” ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕-๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๖๑๑

งานประเพณีแข่งเรือยาวพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระแล้วก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ในงานมีการแข่งเรือประเพณี การประกวดขบวนแห่เรือ การประดับประดาริ้วขบวนต่างๆ สวยงามน่าชม บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง

งานประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม ซึ่งชาวไทยพวนถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันขึ้น ๒ ค่ำและ ๓ ค่ำ เดือน ๓ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี เพื่อแสดงความเคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงวันกำฟ้าชาวไทยพวนจะกลับมายังบ้านของตนเพื่อร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ และเล่นกีฬาพื้นบ้าน

วันมะม่วงดัง มะปรางเด่น ของดีอำเภอสากเหล็ก ชาวเกษตรกรทุกตำบลของอำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน “วันมะม่วงดัง มะปรางเด่น ของดีอำเภอสากเหล็ก” ในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมสินค้าชุมชน มีมะม่วงที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งออกต่างประเทศ มะปรางที่มีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันประกอบอาหารนานาชนิด การแข่งขันมวยไทยลูกทุ่ง การค้นหานักร้องลูกทุ่งเสียงทอง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย เป็นงานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี โดยกำาหนดจัดงานในวันแรม ๒ ค่ำา เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยจุดเด่นของงานคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะแต่งกายเป็น “ท้าวสักกเทวราช” ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปปางประจำาวัน มีนางฟ้า แต่งกายด้วยอาภรณ์สีประจำวัน เดินลงยอดเขาพระพุทธบาทลงมา โดยประชาชนท่านใดเกิดในราศีใดก็จะทำบุญตักบาตรในราศีนั้นเพื่อเป็นการเสริมบุญราศี โดย “ท้าวสักกเทวราช” และขบวนนางฟ้าเดินนำหน้าพระสงฆ์กว่า  ๕๐๐ รูป เพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนับหมื่นคนที่เบียดเสียดกันมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้ทำบุญในวันนี้จะได้บุญกุศล ซึ่งภายในงานจัดให้มีการออกร้าน และการแสดงมหรสพตลอดงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *