Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑, ๐๘ ๙๘๕๖ ๙๑๙๒

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๘ กิโลเมตร

วัดบ้านน้อย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินในลักษณะประติมากรรมศิลปะจักสานด้วยเส้นลวดทองเหลืองของวัดบ้านน้อย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๕ ศอก ๙ นิ้ว ใช้ระยะเวลาจัดสร้าง ๑ ปี ๙ เดือน มีแห่งเดียวในประเทศไทยหลังจากการสร้างสำเร็จทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุมงคลไปบูชา โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๙๒๒๓

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร วัดบ้านน้อยอยู่ก่อนถึงวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลาน

วนอุทยานนครไชยบวร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดง ตำบลท่าเสา ห่างจากตัวอำาเภอโพทะเล ๑๗ กิโลเมตร เป็นแหล่งพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของพิจิตร มีต้นไม้ยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นในฤดูหนาวมีนกอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก มีอาคารสถานที่พักแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *