Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ถ้ำสุมะโน อยู่ตำบลบ้านนา ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษม (สายพัทลุง-ตรัง) ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ตัวถ้ำห่างจากถนนประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โตและร่มเย็นวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งหมด ๑๘ ถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์ บริเวณถ้ำยังเป็นสถานที่วิปัสสนาและปฏิบัติธรรม อีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *